Handböcker för råd och anvisningar gällande avfall

Avfall Sveriges handböcker innehåller konkreta råd och anvisningar för olika områden som rör avfall. För närvarande finns två handböcker: Handboken för avfallsutrymmen samt Handboken om hushållens farliga avfall.

Handböckerna uppdateras ibland efter hand, därför är det alltid bra att läsa handböckerna direkt från vår webbplats. Om du skriver ut, tänk på miljön och skriv ut dubbelsidigt.

Handbok för avfallsutrymmen

Handboken för avfallsutrymmen innehåller råd och anvisningar för transport, förvaring, arbetsmiljö med mera. Denna skrift är en uppdatering av Avfall Sveriges tidigare Handbok för Avfallsutrymmen från 2009. Den nya handboken är en uppdatering, men innehåller också nya delar, framförallt regulativa förtydligande. Handboken vänder sig till en rad samhällsaktörer: Avfallsansvariga, stads- och byggnadsplanerare, fastighetsägare och arkitekter.

Aktuell lagstiftning och erfarenheter från avfallsbranschen ligger till grund för råden och anvisningarna. I rapporten har hänsyn tagits både till arbetsmiljön för renhållningsarbetare och tillgängligheten för boende. Insamlingsteknik, fordon och insamlingsbehållare gås grundligt igenom liksom lagstiftning. Handboken är rikligt illustrerad med foton och skisser.

Ladda ner Handbok för avfallsutrymmen

Ladda ner bilder från handboken (zipad fil)

Ladda ner illustrationer från handboken (zipad fil)

Handboken om hushållens farliga avfall

Avfall Sveriges rapport ”Handbok för yrkesmässig hantering av hushållens farliga avfall” kan beställas via mail till info@remove-this.avfallsverige.remove-this.se Uppge namn, antal handböcker, leveransadress samt fakturaadress.

Handboken är i ett litet format, i ett tåligt material, som passar utmärkt i fickan på arbetskläderna. Handboken kostar 150 kr för två exemplar och 300 kr för tio exemplar. Priset är inklusive porto men exklusive moms.


Skriv ut: