Handböcker för råd och anvisningar gällande avfall

Avfall Sveriges handböcker innehåller konkreta råd och anvisningar för olika områden som rör avfall. För närvarande finns två handböcker: Handboken för avfallsutrymmen samt Handboken om hushållens farliga avfall.

Handböckerna uppdateras ibland efter hand, därför är det alltid bra att läsa handböckerna direkt från vår webbplats. Om du skriver ut, tänk på miljön och skriv ut dubbelsidigt.

Handbok för avfallsutrymmen

Handboken för avfallsutrymmen innehåller råd och anvisningar för transport, förvaring, arbetsmiljö med mera. Den är en uppdatering av en Avfall Sverige-rapport från 2002.

Aktuell lagstiftning och erfarenheter från avfallsbranschen ligger till grund för råden och anvisningarna. I rapporten har hänsyn tagits både till arbetsmiljön för renhållningsarbetare och tillgängligheten för boende. Insamlingsteknik, fordon och insamlingsbehållare gås grundligt igenom liksom lagstiftning. Handboken är rikligt illustrerad med foton och skisser, som också finns som separata bilagor. Medlemmar kan ladda ner dokumenten via länkarna i högerspalten.

Mallen består av flera olika delar. Samtliga dokument har sammanfogats till en helhet, möjlig att ladda ner i pdf-format. Använd gärna den senaste versionen av Adobe Reader, äldre versioner kan ge problem att visa dokumentet på ett korrekt sätt. Ladda ner den senaste versionen här.

Ladda ner Handbok för avfallsutrymmen

Samtliga delar av handboken kan också laddas ned separat i word-format och kan därmed utgöra grund för egna anpassningar av innehållet. Här finns också foton och illustrationer att ladda ned separat efter behov.

Handboken om hushållens farliga avfall

Avfall Sveriges rapport ”Handbok för yrkesmässig hantering av hushållens farliga avfall” kan beställas via mail till info@remove-this.avfallsverige.remove-this.se Uppge namn, antal handböcker, leveransadress samt fakturaadress.

Handboken är i ett litet format, i ett tåligt material, som passar utmärkt i fickan på arbetskläderna. Handboken kostar 150 kr för två exemplar och 300 kr för tio exemplar. Priset är inklusive porto men exklusive moms.


Skriv ut: