Handboken om hushållens farliga avfall

Avfall Sveriges handbok om hushållens farliga avfall har reviderats en tredje gång och finns nu tillgänglig i en ny utgåva. 

Handboken, som utkom första gången 2005, är en av få publikationer som trycks och som alltså inte finns tillgänglig för digital nedladdning på hemsidan. Den tryckta handboken har ett format som passar i benfickan på arbetskläderna och är en uppskattad följeslagare för all personal på landets återvinningscentraler. 

Handboken är ett praktiskt hjälpmedel vid mottagning, identifiering, sortering och riskbedömning av farligt avfall från hushåll. Den kan användas både i förebyggande syfte och under pågående sorteringsarbete. 

Vad är då nytt? Förutom att fakta och hänvisningar till lagstiftning har uppdaterats och kompletterats har det bland annat tillkommit nya sorteringsgrupper för litiumbatterier och poolkemikalier. Handboken har också kompletterats avseende regler för transport av farligt avfall som farligt gods. För respektive avfallsslag i avsnittet om sorteringsgrupper finns numera förslag till så kallade UN-nummer för transport som farligt gods. 

Handboken utgör också basen i Avfall Sveriges kurs ”Hantering av hushållens farliga avfall på ÅVC. 

Handboken är i ett litet format, i ett tåligt material, som passar utmärkt i fickan på arbetskläderna. 

Handboken kostar 80 kr styck. Priset är exklusive porto och moms. Beställ genom att mejla info@avfallsverige.se.  


Skriv ut: