Medlemsnytta

Inom Avfall Sverige finns landets högsta kompetens på avfallsområdet samlad. Specialistkunskaperna kan medlemmarna dra nytta av genom rapporter eller direktkontakt med kansliet, dit medlemmar också kan vända sig när det gäller juridik och informationsfrågor.

Avfall Sveriges uppgift är att ta till vara medlemmarnas intressen genom att företräda medlemmarna och bidra till att utveckla verksamheten. Det görs genom

 • Påverkan (lobbying) mot myndigheter och beslutsfattare i Sverige och inom EU.
 • Erfarenhetsutbyte i Avfall Sveriges åtta arbetsgrupper och flera nätverk.
 • Utbildning och kunskapsspridning genom webbutbildningar, kurser, temadagar och konferenser.
 • Medlemsservice och rådgivning till medlemmar.
 • Utveckling i projekt.
 • Internationellt samarbete och som medlemmarnas kontaktyta mot omvärlden.
 • Information och kommunikation genom en mängd kanaler.

Kommunmedlemmarnas eget engagemang i projekt- och arbetsgrupper, kommittéer och liknande utgör grunden för vår verksamhet. Medlemsservice, projektledning, information och påverkan sker genom Avfall Sveriges kansli i Malmö och Stockholm med 19 anställda.

Medlemskap i Avfall Sverige innebär en mängd förmåner: 

 •          Tillgång till Avfall Sveriges omfattande nätverk av kontakter.
 •          Tillgång till Avfall Sveriges experter för rådgivning.
 •          Medlemspris på utbildningsaktiviteter.
 •          Fria exemplar av tidningen Avfall & Miljö och nyhetsbrevet.
 •          Mer än 50 procent rabatt på extra exemplar av tidning och nyhetsbrev.
 •          10 procent rabatt på annonskostnader i Avfall & Miljö.
 •          Tillgång till delar på hemsidan enbart för medlemmar.
 •          Fri tillgång till rapporter, guider och andra publikationer.
 •          Möjlighet att påverka och initiera utvecklingsprojekt.
 •          Möjlighet att delta i gemensamma, nationella kommunikationskampanjer.
 •          Kostnadsfri annonsering av lediga platser på Avfall Sveriges hemsida.
 •          Exklusiv möjlighet att delta i Avfall Sveriges utställning i anslutning till årsmötet.

Som medlem bidrar du också till att utveckla svensk avfallshantering genom ditt engagemang i arbetsgrupper och andra nätverk.

Logga in på medlemssidan


Skriv ut:

Ladda ner