2021:19/Containrar på ÅVC – och vad man bör tänka på vid upphandling, underhåll och besiktning

  • Författare: Hanna Gustavsson, Kelly Brandt och David Althoff Palm, Ramboll Sweden AB.
  • Pris: 300

Det är lätt att tänka att en container är bara en container, hur svårt kan det vara? Det visar sig finnas mycket att ta hänsyn till vid upphandling, underhåll och besiktning av containrar. Runt om i Sverige finns kommuner och kommunala bolag som arbetar med containrar som besitter mycket erfarenhet och kunskap om olika containertyper. Denna rapport ska fungera som en kunskapssammanställning avseende containrar på återvinningscentraler runt om i Sverige. Kunskapen och erfarenheterna är hämtade via enkäter, intervjuer och dokumentation från kommuner, kommunala bolag och leverantörer av containrar.

Enkäten till kommuner och kommunala bolag visar att lastväxlarcontainer är den vanligast förekommande containern bland respondenterna, där samtliga anger att de använder sig av den typen. BM-container och liftdumpercontainern är därefter vanligast förekommande. Frontlastare och andra typer så som baklastare, baktömmande och truckcontainrar förekommer också.

Upphandling av containrar kan göras genom att köpa in eller hyra dem. De flesta som svarat på enkäten har inte en separat mall för upphandling av containrar men anser att det skulle underlätta processen. Det är viktigt att tänka igenom behovet av containrar och utförandet av dem inför upphandling för att täcka in alla skakrav som ska anges. Det är också viktigt att sätta krav på anbudsgivaren – det kan ställas krav kring deras kvalitetssystem, miljöarbete och ekonomiska förutsättningen för att säkerställa anbud från seriösa, etablerade anbudsgivare.

Rutinerna kring kontroll, underhåll och reparation varierar mycket mellan respondenterna. Arbetsgången beskrivs och dokumenteras olika. Leverantörer av containrar rekommenderar en veckovis kontroll av containrarna, och att smörja rörliga leder minst en gång i månaden. Kommuner och kommunala bolag med container-ID upplever att underhållsarbetet och uppföljningen av reparation har förenklats med den typen av märkning.

Åsikterna kring besiktning går isär mellan kommunerna. En del har externa organisationer som besiktigar containrarna, andra använder interna verkstäder och resurser medan resterande anser att det kontinuerliga underhållet är tillräckligt.

För att underlätta arbetet kring containrar har förslag på mall för upphandling, checklista för underhåll och checklista för besiktning tagits fram, se bilagor. De behöver anpassas efter respektive organisations krav och rutiner men är sedan fritt att använda.

Mall för upphandling av containrar på återvinningscentraler hittar du här

Du måste vara medlem för att kunna ladda ner rapporten. Om du inte är medlem kan du beställa rapporten under fliken "Beställ".


Det är lätt att tänka att en container är bara en container, hur svårt kan det vara? Det visar sig finnas mycket att ta hänsyn till vid upphandling, underhåll och besiktning av containrar. Runt om i Sverige finns kommuner och kommunala bolag som arbetar med containrar som besitter mycket erfarenhet och kunskap om olika containertyper. Denna rapport ska fungera som en kunskapssammanställning avseende containrar på återvinningscentraler runt om i Sverige. Kunskapen och erfarenheterna är hämtade via enkäter, intervjuer och dokumentation från kommuner, kommunala bolag och leverantörer av containrar.

Enkäten till kommuner och kommunala bolag visar att lastväxlarcontainer är den vanligast förekommande containern bland respondenterna, där samtliga anger att de använder sig av den typen. BM-container och liftdumpercontainern är därefter vanligast förekommande. Frontlastare och andra typer så som baklastare, baktömmande och truckcontainrar förekommer också.

Upphandling av containrar kan göras genom att köpa in eller hyra dem. De flesta som svarat på enkäten har inte en separat mall för upphandling av containrar men anser att det skulle underlätta processen. Det är viktigt att tänka igenom behovet av containrar och utförandet av dem inför upphandling för att täcka in alla skakrav som ska anges. Det är också viktigt att sätta krav på anbudsgivaren – det kan ställas krav kring deras kvalitetssystem, miljöarbete och ekonomiska förutsättningen för att säkerställa anbud från seriösa, etablerade anbudsgivare.

Rutinerna kring kontroll, underhåll och reparation varierar mycket mellan respondenterna. Arbetsgången beskrivs och dokumenteras olika. Leverantörer av containrar rekommenderar en veckovis kontroll av containrarna, och att smörja rörliga leder minst en gång i månaden. Kommuner och kommunala bolag med container-ID upplever att underhållsarbetet och uppföljningen av reparation har förenklats med den typen av märkning.

Åsikterna kring besiktning går isär mellan kommunerna. En del har externa organisationer som besiktigar containrarna, andra använder interna verkstäder och resurser medan resterande anser att det kontinuerliga underhållet är tillräckligt.

För att underlätta arbetet kring containrar har förslag på mall för upphandling, checklista för underhåll och checklista för besiktning tagits fram, se bilagor. De behöver anpassas efter respektive organisations krav och rutiner men är sedan fritt att använda.

Mall för upphandling av containrar på återvinningscentraler hittar du här

Du måste vara medlem för att kunna ladda ner presentationer. Om du inte är medlem kan du beställa presentationer under fliken "Beställ".