Mall för upphandling av containrar på återvinningscentraler

Mallen är en bilaga till rapport 2021:19 Containrar på ÅVC – och vad man bör tänka på vid upphandling, underhåll och besiktning, till rapporten finns även andra bilagor tillgängliga för medlemmar. Dessa laddas ner på rapportsidan. 

Mall som word-fil


Skriv ut: