Organisation och samverkan

Kommunerna kan själva välja hur man vill organisera sin avfallshantering, den möjligheten till kommunalt självstyre finns i grundlagen. Över hälften av kommunerna har valt förvaltningsform, medan resten av kommunerna verkställer sitt ansvar för avfallshanteringen genom kommunala bolag, eget eller samägt med andra kommuner. 2018 finns 52 helägda kommunala bolag som bedriver kommunens avfallsverksamhet. Ofta ingår även VA och energi i dessa bolag. Det finns 24 regionbolag inom avfallsområdet med totalt 91 kommuner som ägare. Bolagen har verkställigheten för avfallsansvaret i 61 av dessa kommuner.

Förutsättningar och regelverk för avfallshantering har blivit alltmer komplicerat och resurskrävande under senare år. Många, både små och stora kommuner, får det allt svårare att uppfylla alla krav. Samverkan mellan två eller flera kommuner kan vara ett naturligt steg för att underlätta avfallshanteringen. 

Samverkan kan bedrivas i olika former

Det finns olika sätt att bedriva samverkan inom avfallsområdet, t.ex. gemensam upphandling, gemensamt bolag, kommunalförbund och gemensam nämnd. Det finns nio kommunalförbund som består av totalt 47 kommuner. Samverkan i gemensam nämnd är mindre vanligt. Sju kommuner ingår i totalt tre gemensamma nämnder.

Kommunala bolag är vanliga inom all kommunal verksamhet. Läs mer om samverkan i rapporten Kommunal samverkan inom avfallssektorn - erfarenheter och utvecklingstendenser, Rapport 2016:24​​​


Skriv ut: