Fakta & statistik

Definitioner ABP

Följande definitioner återfinns både i förordningen (EG) nr 1069/2009 (artikel 3) och förordningen (EU) nr 142/2011 (bilaga 1) och kan vara bra att känna till för att förstå ABP-lagstiftningen. Läs särskilt definitionen om matavfall som skiljer sig från den definition som återfinns i den svenska avfallsförordningen.

Kursiv stil avser förtydligande.

Linn Andersson

KONTAKT

Linn Andersson

Rådgivare för biologisk återvinning och samordnare för biokolfrågor