Frågor vi driver

Svensk biogas och biogödsel gör Sverige mer självständigt

Svensk biogas och biogödsel bidrar också till att göra Sverige och EU mindre beroende av importerad naturgas och olja men även av konstgödsel. Biogas och biogödsel kan användas som råvara till industrin, förnybart drivmedel, uppvärmning, elproduktion och som gödselmedel till jordbruket. Genom produktion och användning av biogas och biogödsel utnyttjas samhällets resurser på ett effektivt sätt. 

I budgetpropositionen för 2022 avsattes 500 miljoner kronor i syfte att öka produktionen av biogas och stärka producenternas konkurrenskraft. Avsikten är att stödet ska följas av ytterligare satsningar fram till 2040. Den förra regeringen beslutade om en förordning för hur stödet ska se ut. Stödet skapar förutsättningar för långsiktiga investeringar, som kommer att gynna såväl det svenska klimatarbetet som återföringen av näring till jordbruket och möjliggör ökad försörjningstrygghet för Sverige. 

Det nuvarande riktade stödet för biogasproduktion från gödsel sträcker sig fram till och med 2023. Biogasmarknadsutredningen föreslog att gödselgasstödet skulle inkluderas i denna nya satsning, men så blev inte fallet enligt den förordning som nu har beslutats.

Senast uppdaterad - 2022-12-06