Avfall Sveriges rapporter

Avfall Sverige ger ut ett 40-tal rapporter varje år. De är resultatet av projekt, som är finansierade av Avfall Sveriges utvecklingssatsning ofta i samarbete med ledande forskare och andra experter.

Läs sammanfattningen av Avfall Sveriges rapporter nedan.

Rapporterna som finns på webbplatsen sträcker sig till 2008. Vissa äldre rapporter som fortfarande är aktuella återfinns under Äldre rapporter. För andra äldre rapporter, kontakta Avfall Sverige via mail till info@remove-this.avfallsverige.remove-this.se

Rapporter kan kostnadsfritt laddas ner av medlemmar i Avfall Sverige som är inloggade på sidan. Saknas inloggningsuppgifter, vänligen kontakta info@remove-this.avfallsverige.remove-this.se

Rapporterna är layoutade för att framförallt läsas på datorn. Använd gärna helskärmsläge när du läser för bästa upplevelse. Rapporterna uppdateras ibland efter hand, därför är det alltid bra att läsa rapporterna direkt från vår webbplats. Om du skriver ut, tänk på miljön och skriv ut dubbelsidigt.

Från och med 2019 är inte Avfall Sveriges rapporter skyddade för kopiering. Vid användning av texter ska Avfall Sverige anges som källa. 

Icke-medlemmar kan beställa digitala rapporter mot en kostnad av 300 kr/styck exkl moms. Beställningsformulär finns på respektive rapports sida. Vid beställning av fler rapporter, skicka faktureringsuppgifter samt information om vilka rapporter det gäller till info@remove-this.avfallsverige.remove-this.se. Rapporterna skickas inte per automatik, därför kan det ta ett tag innan du får din beställda rapport.

Rapporter


Skriv ut: