Nätverk för utbyte av kunskap och erfarenhet

Utbyte av kunskap och erfarenhet mellan medlemmar i Avfall Sverige sker bland annat i nätverk, som träffas en eller flera gånger per år. Nätverksträffarna stimulerar till ökat utbyte av kunskap och erfarenhet till största möjliga nytta för medlemmarna.

Nätverk inom Avfall Sverige
 

 • Avfallsingenjörer: Riktar sig till ingenjörer, handläggare, tekniker, utesäljare, kundsamordnare m.m. Särskilda teman på träffarna såsom avfallsutrymmen, arbetsmiljö och kundbemötande. En tvådagarsträff per år.
  Kontaktperson: Jenny Westin
   
 • Avfall Sverige Yngre: Unga i avfallsbranschen och studerande (yngre än 36 år). En träff per år.
  Kontaktperson: Britta Moutakis
   
 • Bolagsjurister: Erfarenhetsutbyte i frågor som rör kommunala avfallsbolag. 1-2 träffar per år.
  Kontaktperson: Sven Lundgren
 • Förebyggande av avfall: Personer som arbetar med frågor kring förebyggande av avfall inom kommuner, kommunala bolag, myndigheter och privata företag.
  Kontaktperson: Åsa Hagelin
 • Företagsgruppen: Avfall Sveriges företagsmedlemmar som ställer ut vid årsmötet 
  Kontaktperson: Jon Nilsson-Djerf
   
 • Lakvatten: Miljöingenjörer på avfallsanläggningar. Nätverket är en plattform för diskussioner om lakvattenrening och kunskapsutbyte. Två träffar per år.
  Kontaktperson: Johan Fagerqvist
   
 • Skolnätverket: Skolinformatörer. En träff årligen
  Kontaktperson: Josefin Berglund
   
 • Slamnätverket: Personer som arbetar med frågor kring enskilda avlopp inom avfalls-, miljö- och VA-organisationer samt myndigheter, forskning och branschorganisationer. Två träffar per år.
  Kontaktperson: Jenny Westin

Skriv ut: