Nätverk för utbyte av kunskap och erfarenhet

Utbyte av kunskap och erfarenhet mellan medlemmar i Avfall Sverige sker bland annat i nätverk, som träffas en eller flera gånger per år. Nätverksträffarna stimulerar till ökat utbyte av kunskap och erfarenhet till största möjliga nytta för medlemmarna.

Nätverk inom Avfall Sverige
 

 • Avfallsingenjörer: Riktar sig till ingenjörer, handläggare, tekniker, utesäljare, kundsamordnare m.m. Särskilda teman på träffarna såsom avfallsutrymmen, arbetsmiljö och kundbemötande. En tvådagarsträff per år.
  Kontaktperson: Jenny Westin
   
 • Bolagsjurister: Erfarenhetsutbyte i frågor som rör kommunala avfallsbolag. 1-2 träffar per år.
  Kontaktperson: Sven Lundgren
   
 • CCS: Dialog och erfarenhetsutbyte för de som vill satsa på insamling och lagring av koldioxid från energiåtervinning av avfall.
  Kontaktperson: Klas Svensson
   
 • Digitalisering inom avfallshantering: Erfarenhetsutbyte i frågor som rör digitalisering inom avfallshantering. Ca 2 träffar per år.
  Kontaktperson: Jon Nilsson-Djerf
   
 • Fysisk planering: Personer som arbetar med frågan om plats för avfall och avfallsförebyggande i fysisk planering: avfallsingenjörer, strateger, bygglovshandläggare, planarkitekter och miljöinspektörer samt övriga som vill utbyta kunskap och erfarenheter kring frågan. Två träffar per år, ett digitalt och ett fysiskt. 
  Kontaktperson: Andrea Hjärne 
   
 • Förebyggande av avfall: Personer som arbetar med frågor kring förebyggande av avfall inom kommuner, kommunala bolag, myndigheter och privata företag.
  Kontaktperson: Åsa Hagelin
   
 • Företagsgruppen: Avfall Sveriges företagsmedlemmar som ställer ut vid årsmötet 
  Kontaktperson: Jon Nilsson-Djerf
   
 • Lakvatten: Miljöingenjörer på avfallsanläggningar. Nätverket är en plattform för diskussioner om lakvattenrening och kunskapsutbyte. Två träffar per år.
  Kontaktperson: Johan Fagerqvist
   
 • Kundservice: För personer som arbetar inom kundservice. Nätverket ger möjlighet att träffas för att utbyta kunskap och erfarenheter. 
  Kontaktperson: Karin Jönsson
   
 • Skolnätverket: Skolinformatörer. En träff årligen
  Kontaktperson: Josefin Lindh
   
 • Slamnätverket: Personer som arbetar med frågor kring enskilda avlopp inom avfalls-, miljö- och VA-organisationer samt myndigheter, forskning och branschorganisationer. Två träffar per år.
  Kontaktperson: Jenny Westin
   
 • Statistik och benchmarking: För personer som arbetar med inmatning och användning av statistik och nyckeltal i Avfall Web. Varje nätverksträff har olika teman med utgångspunkt i kommunal avfallsverksamhet. En träff per år i maj/juni.
  Kontaktperson: Jenny Westin
   
 • ÅVC-nätverket: för arbetsledare, chefer och andra ansvariga för återvinningscentralers verksamhet. (Ej att förväxla med Facebook-gruppen för ÅVC-personal.) En träff per år. 
  Kontaktperson: Camilla Nilsson

Skriv ut: