Om oss

Avfall Sveriges vision och långsiktiga mål

Avfall Sverige utgörs av sina medlemmar – kommuner, kommunalförbund, kommunala bolag och kommunala regionbolag inom avfall och återvinning samt privata företag. Genom medlemmarna representeras hela Sveriges befolkning

Avfall Sverige vill skapa en framtid utan avfall där jordens resurser sparas, inget onödigt konsumeras och där allt kommer till optimal nytta. Därför lyder Avfall Sveriges vision:

”Det finns inget avfall”

Avfall Sveriges långsiktiga mål är att tillväxt inte resulterar i mer avfall och att Sverige klättrar mätbart högre upp i avfallshierarkin

Det betyder att Avfall Sverige verkar för att hushåll och andra ska kunna konsumera och agera ansvarsfullt. Målen följs upp via avfallsmängder, avfallsindikatorer och plockanalyser.

Kommunerna är ambassadörer, katalysatorer och garanter i arbetet för att närma sig visionen och de långsiktiga målen.

Avfall Sverige verkar genom kunskap, erfarenhet och utifrån ett samhällsansvar, direkt och indirekt, för att inget onödigt konsumeras och för att allt kommer till optimal nytta.

Detta kan till exempel ske genom att Avfall Sveriges medlemmar

Sedan 2015 driver Avfall Sverige, kansliet tillsammans med alla medlemmar, flera kampanjer kring förebyggande av avfall och återanvändning. ”Bli Miljönär – bli rik genom att laga, låna och återanvända”, Osynligt avfall, Minimeringsmästarna, Tio sätt att minska ditt avfall och Europa minskar avfallet är några av dem.

För att sprida arbetet mot att nå vår vision genomför Avfall Sverige också flera kurser och temadagar, sammanställer goda exempel för medlemmarna – och andra – att ta del av, många i samverkan med andra organisationer och företag.

Läs mer om vårt arbete

Senast uppdaterad - 2022-08-24