Bli medlem i Avfall Sverige

Avfall Sverige är intresse- och branschorganisationen för kommuner, kommunala bolag men även privata företag inom området avfallshantering och återvinning. Avfall Sverige har närmare 400 medlemmar varav cirka 150 är privata företag.

Inom Avfall Sverige finns landets högsta kompetens på avfallsområdet samlad. Specialistkunskaperna kan medlemmarna dra nytta av genom rapporter eller direktkontakt med kansliet, dit medlemmar också kan vända sig när det gäller juridik och informationsfrågor.

Medlemsnytta

Avfall Sverige medlemmar har tillgång till landets högsta kompetens på avfallsområdet, med brett utbud av mötestillfällen och möjligheter till utveckling. Bland medlemsförmånerna kan nämnas

  • nätverk av branschkollegor
  • mötesplatser, fysiska och digitala
  • kompetensutveckling
  • kunskapsbank
  • rådgivning
  • omvärldsbevakning genom tidning och nyhetsbrev


Detta värdesätter medlemmarna mest med Avfall Sverige:

- Informationen, utvecklingsklimatet och utbildningsmöjligheterna.

- Påverkansarbetet mot myndigheter i Sverige och Europa.

- Att vi medlemmar hålls uppdaterade på utvecklingen/vad som är på gång i Sverige och utomlands. Kursutbudet!

- Avfall Sverige är i ständig utveckling, med tiden, det uppskattar vi medlemmar, ert arbete inspirerar oss att förändra och utveckla vår lokala verksamhet.
(Röster ur medlemsundersökningen 2016)


Skriv ut:

Ladda ner