Bli medlem i Avfall Sverige

Avfall Sverige är intresse- och branschorganisationen för kommuner, kommunala bolag men även privata företag inom området avfallshantering och återvinning. Avfall Sverige har närmare 400 medlemmar varav cirka 150 är privata företag.

Inom Avfall Sverige finns landets högsta kompetens på avfallsområdet samlad. Specialistkunskaperna kan medlemmarna dra nytta av genom rapporter eller direktkontakt med kansliet, dit medlemmar också kan vända sig när det gäller juridik och informationsfrågor.

Medlemsnytta

Avfall Sverige medlemmar har tillgång till landets högsta kompetens på avfallsområdet, med brett utbud av mötestillfällen och möjligheter till utveckling. Bland medlemsförmånerna kan nämnas

  • nätverk av branschkollegor
  • mötesplatser, fysiska och digitala
  • kompetensutveckling
  • kunskapsbank
  • rådgivning
  • omvärldsbevakning genom tidning och nyhetsbrev


Detta värdesätter medlemmarna mest med Avfall Sverige:

- Det juridiska stödet. Nyhetsbrevet. Viktiga kurser och utbildningar.​

- Gemensam branschföreträdare som har en viktig och förtroendeingivande röst i all kommunikation med departement och myndigheter, samt EU.​

- Viktigt att Avfall Sverige är en stark lobby organisation som lobbar för en hållbar avfallshantering och framförallt att minska avfallet. Också viktigt kring omvärldsbevakning och stöd kring utbildningar och mötesplatser.​

- Stöd i mitt dagliga arbete, rapporter/guider och liknande, nätverksmöjligheter och utbildningar.​

(Röster ur medlemsundersökningen 2019)


Skriv ut:

Ladda ner