Hushållsavfall – behandlad och insamlad mängd

Den behandlade mängden hushållsavfall uppgick år 2018 till 4 771 450 ton. Utslaget på hela befolkningen gav varje svensk upphov till 466 kg hushållsavfall 2018, att jämföra med 473 kg per person 2017.

34,3 procent, 1 635 470 ton, gick till materialåtervinning, inklusive återvinning av konstruktionsmaterial. Det motsvarar 160 kg/person och är en liten minskning jämfört med 2017. En orsak är en minskad mängd trädgårdsavfall på grund av den torra och varma sommaren.

741 110 ton, gick till biologisk återvinning. Det motsvarar 72 kg/person. Det är i stort sett oförändrat sedan 2017. Det betyder att 15,5 procent av hushållsavfallet behandlades genom biologisk återvinning 2018.

Energiåtervinningen minskade med 2 procent till 2 362 160 ton, 231 kg/person. 49,5 procent av hushållsavfallet gick till energiåtervinning 2018.

Deponering av hushållsavfall ökade med 38 procent till 32 710 ton jämfört med 2017, 3 kg/person. Deponering står för 0,7 procent av den totala behandlingen.

Avfall Web

Statistiken över hushållsavfall är främst hämtad från Avfall Sveriges system Avfall Web och från producenternas organisationer. Avfall Web är kommunernas verktyg för utveckling, benchmarking och statistik. Kommuner och behandlingsanläggningar rapporterar in uppgifter om avfallshantering och vilka mängder som samlas in och behandlas. Det är dessa uppgifter som sedan bildar underlag för den nationella avfallsstatistiken för hushållsavfall.


Skriv ut: