Tillsammans går vi ”I mål med matavfallet”

Satsningen ”I mål med matavfallet” vill underlätta för aktörer i hela matavfallskedjan att nå det nya etappmålet om 75% insamling och återvinning av matavfall senast 2023*. Utöver målet så finns det ett fastställt lagkrav om obligatorisk insamling av matavfall från 2024. För att nå dessa mål och krav måste hela matavfallskedjan växla upp insamlings- och behandlingsarbetet av matavfall rejält. 

För att nå 75% - målet behöver dagens insatser och goda exempel längs hela kedjan identifieras och spridas nationellt samtidigt som utmaningar och behov av utveckling och innovation behöver kartläggas.

Satsningen kommer leverera en verktygslåda som består av olika åtgärder, förbättringsförslag och insatser längs hela matavfallskedjan som stöd för alla aktörer som berörs av och behöver bidra till miljömålet. Mottagare av resultaten är bland annat kommuner, fastighetsägare, livsmedelsbutiker, forskare, teknikutvecklare, innovatörer m. fl. 

Hela matavfallskedjan berörs och måste bidra och därför är alla aktörer viktiga. Vilken del av matavfallskedjan tillhör du?

Engagera dig!

Är du en del av matavfallskedjan? Då kan du bidra genom att svara på några korta frågor här.

Satsningen är finansierad av Avfall Sverige och utförs av GR - Göteborgsregionen och NSR AB - Nordvästra Skånes Renhållnings AB.


Skriv ut: