För medlemmar

Upphandling av kommunalt avfall från detaljhandeln

Denna mall har arbetats fram för att vägleda kommunerna i arbetet med att auktorisera entreprenörer för insamling och behandling av i första hand kommunalt avfall (men även i förekommande fall annat avfall under kommunalt avfall) från detaljhandel. Auktorisation kan vara en lösning för de kommuner som inte samlar in kommunalt avfall från detaljhandel i egen regi eller genom upphandling.

Texterna i mallen har tagits fram av Tyréns och kompletterats av Avfall Sverige. Advokat Hanna Lundqvist vid Advokatfirman Lindahl har granskat mallen.

Senast uppdaterad - 2024-05-08