SKR säger nej till förpackningsförslag

Sveriges kommuner och regioner, SKR, avstyrker Förpackningsutredningens förslag om kommunalt insamlingsansvar för förpackningar. Men SKR önskar, liksom Avfall Sverige, se fastighetsnära insamling av förpackningar.

Biogasstödet spikat

Som Avfall Sverige tidigare berättat så föreslog regeringen i budgetpropositionen för 2022 ett produktionsstöd för biogas fram till 2040. Nu kan vi konstatera att riksdagen beslutat om att ett stöd till produktion av biogas ska införas under 2022.

Nytt klimatverktyg för avfallstransporter

Avfall Sverige har gett Chalmers Industriteknik i uppdrag att utveckla en beräkningsmodell för energianvändning och klimatutsläpp vid avfallstransporter.

tangentbord dator

Nytt om miljörapportering av avfall

Tidigare i år remitterade Naturvårdsverket förslag till nya regler för miljörapportering av produktion och hantering av avfall. 

Den 9 december publicerade Naturvårdsverket en nyhet om att föreskrifterna (NFS 2016:8) om miljörapport har ändrats i enlighet med vad som aviserats.

Tiptapp-domen ger tillsynen ansvaret 

Mark- och miljööverdomstolen ger Tiptapp rätt; de får även framöver erbjuda stockholmarna sina tjänster att förmedla borttransport av avfall. Samtidigt visar domen att kommunerna själva avgör om hushållen ska få anlita annan för transport av avfall till återvinningscentralen.

svenska mynt och sedlar, foto: Sveriges riksbank

Avfallsskatten höjs

Från årsskiftet höjs skatten på avfall som deponeras till 573 kronor per ton. Avfall Sverige hade hellre sett en översyn av skatten.

Årets förebyggare prisade på Återvinningsgalan

Den 1 december arrangerades Återvinningsgalan av tidskriften Recycling, i samarbete med Avfall Sverige och Återvinningsindustrierna. Avfall Sveriges pris ”Årets förebyggare” gick till Accus för deras Re:sign som tillverkar flergångsskyltar för återbruk.

EU-flaggan

EU vill justera handeln med avfall

Det kan bli lättare att transportera avfall för återvinning mellan medlemsländer, men svårare om avfallet ska deponeras eller förbrännas utan energiåtervinning. Det är innebörden i ett förslag till en ny EU-förordning. För svensk del blir effekterna troligen inte så stora.


Skriv ut:

Datum