Om oss

Verksamhetsgrupp Styrmedel

Syftet med verksamhetsgruppen är att verka för erfarenhetsutbyte och utveckling inom områdena ekonomiska styrmedel, systemsyn och påverkansarbete.

Verksamhetsgruppens övergripande mål är att med utgångspunkt från medlemsföretagens intressen och Avfall Sveriges ståndpunkter, vara en viktig del i ett tidigt skede av utveckling och införande av lagstiftning och ekonomiska styrmedel som gäller energiåtervinning. Påverkansarbete sker både inom Sverige och EU.

Verksamhetsgruppen syftar även till att vara drivande i och initiera projekt med koppling till ovan beskrivna områden och bereda ansökningar som berör dessa till Energiåtervinningssatsningen.

Om du har frågor kring gruppens arbete eller har intresse av att delta i gruppens arbete, kontakta Klas Svensson.

Senast uppdaterad - 2022-08-10

Klas Svensson

KONTAKT

Klas Svensson

Rådgivare för energiåtervinning