Om oss

Organisationen

Avfall Sveriges verksamhet styrs med stöd av ett ledningssystem. Det ger struktur för hur vi arbetar samtidigt som det bidrar till effektiv ledning och ett systematiskt förbättrings- och utvecklingsarbete.

Syftet med Avfall Sveriges ledningssystem är att

Medlemsavgift

Medlemsavgiften delas upp på två delar, en del från den ideella  föreningen Avfall Sverige på 10% och en del från servicebolaget Avfall Sverige AB 90%. För de som bedriver verksamheten i bolagsform är det en fördel att få medlemsavgiften separat eftersom den inte är avdragsgill. Det är inte ovanligt att branschorganisationer delar upp medlemskapet på två fakturor, då man ofta har en ideell förening som ägare till servicebolaget. Huvuddelen av verksamheten finns i bolaget och där är vi momspliktiga och har möjlighet att dra av ingående moms, vilket man inte kan i en förening. Utöver serviceavgiften fakturerar bolaget utvecklingsavgift som är beslutad av stämman, som går till att driva projekt för att främja branschen. Läs mer om vår utvecklingssatsning.

Certifiering

Vi har valt att certifiera oss i enlighet med standarden inom kvalitet – ISO 9001:2015. Certifiering innebär bland annat att externa och interna revisioner av vår verksamhet genomförs regelbundet.

Har du frågor om Avfall Sveriges ledningssystem?

Kontakta kvalitetssamordnaren via Avfall Sveriges växel på telefon: 040-35 66 00.

Till medlemssidan – länken är aktiv i inloggat läge

 

Senast uppdaterad - 2024-04-03