Om oss

Bakgrund

År 1947 startade det som med tiden skulle utvecklas till branschorganisationen Avfall Sverige, när nio kommuner bildade Sydsveriges Renhållningsverksförening. Femton år senare omvandlades organisationen till en riksorganisation för kommunernas avfallshantering: Svenska Renhållningsverksföreningen, RVF. Sedan 2007 heter vi Avfall Sverige.

Senast uppdaterad - 2022-06-28