Om oss

Styrelse

Avfall Sveriges ordförande Lasse Stjernkvist

Ordförande Lasse Stjernkvist


Avfall Sveriges styrelse består av 18 ledamöter, tio förtroendevalda och åtta tjänstepersoner. Samtliga har en mandatperiod på två år. Ledamöterna är verksamma inom kommuner. kommunalförbund eller kommunala bolag. Valberedningen ska ”sträva efter att styrelsens sammansättning speglar föreningens medlemmar i vad avser deras organisationsstruktur, storlek och geografiska fördelning samt sträva efter en så jämn könsfördelning som möjligt”. Styrelsen sammanträder på ordförandes kallelse vid minst fyra tillfällen varje verksamhetsår.

Ordförande

Lasse Stjernkvist (S), Norrköping

Förtroendevalda

Johan Algernon (M), Täby
Christer Alnebratt (S), Karlstad
Maria Antonsson (MP), Stockholm 
Tony Hansson (S), Eslöv    
Robin Holmberg (M), vice ordförande, Ängelholm
Per-Erik Johansson (S), Umeå
Andreas Köhler (M), Östersund
Ann-Marie Nilsson (C), Jönköping
Sofia Stynsberg (M), Växjö

Tjänstepersoner

Malin Dahlroth, Sysav, Malmö
Sabine Dahlstedt, Vafabmiljö, Västerås    
Mile Elez, Tekniska verken i Linköping 
Jan Fjordell, Tekniska Verken i Kiruna    
Agneta Lantto Forsgren, Skellefteå kommun
Thomas Grenbäck, LAVAB, Lycksele
Jessica Rytter, Avfall & Återvinning Skaraborg
Anders Åström, Renova, Göteborg


Karta över var i Sverige styrelsemedlemmarna finns

Senast uppdaterad - 2023-12-11