Om oss

Styrelse

Avfall Sveriges styrelse 2021

Avfall Sveriges styrelse 2021


Avfall Sveriges styrelse består av 18 ledamöter, tio förtroendevalda och åtta tjänstepersoner. Samtliga har en mandatperiod på två år. Ledamöterna är verksamma inom kommuner. kommunalförbund eller kommunala bolag. Valberedningen ska ”sträva efter att styrelsens sammansättning speglar föreningens medlemmar i vad avser deras organisationsstruktur, storlek och geografiska fördelning samt sträva efter en så jämn könsfördelning som möjligt”. Styrelsen sammanträder på ordförandes kallelse vid minst fyra tillfällen varje verksamhetsår.

Förtroendevalda

Lars Stjernkvist (S), ordförande, Norrköping 
Johan Algernon (M), Täby
Maria Antonsson (MP), Stockholm Vatten och Avfall 
Robin Holmberg (M), vice ordförande, Ängelholm
Åsa Hååkman Felth (S), Filipstad 
Per-Erik Johansson (S), Vakin, Umeå
Andreas Köhler (M), Östersund
Azra Muranovic (S), Värnamo
Ann-Marie Nilsson (C), Jönköping
Sofia Stynsberg (M), Växjö

Tjänstepersoner

Gunilla Carlsson, Sysav, Malmö
Mile Elez, Tekniska verken i Linköping 
Carina Färm, Nodava, Norra Dalarnas vatten och avfall
Irene Hedlund, Härnösand Energi & Miljö 
Agneta Lantto Forsgren, Skellefteå
Thomas Grenbäck, LAVAB, Lycksele
Jessica Rytter, Avfallshantering Östra Skaraborg
Anders Åström, Renova, Göteborg

Karta över var i Sverige styrelsemedlemmarnas finns

Senast uppdaterad - 2022-06-28