Kommunalt ansvar

Arbetsgruppens huvudinriktning är att arbeta bland annat med kommunens ansvar för avfall, upphandling, plan- och byggfrågor, avtalsfrågor, kundrelatiner, statistik samt med frågor kring hushållens och verksamheters sortering av avfallsfraktioner, dvs. hur får vi hushållen att sortera bättre.

Prioriterade frågor 2021:

  • Juridik och tillämpning av förpacknings- och returpappersfrågorna, nya avfallsregler och olika utredningar
  • Avfallshanteringens roll i samhällsplaneringen
  • Digitalisering och visualisering

Verksamhetsgrupper:

Nätverk:

Hilda Kraamer, Kretslopp och Vatten, Göteborgs Stad, ordförande

Jenny Westin, Avfall Sverige, sekreterare

Anders Karlsson, Nodra, Norrköping

Eva Aronsson, Laholms kommun

Inger Olofsson, Vännäs kommun

Jan Mattsson, Kristinehamns kommun

Jenny Florberger, Östersunds kommun

Jonas Dahllöf, Stockholm Vatten och Avfall

Josefine Lissbol, Vatten och Avfall i Malung-Sälen AB, VAMAS

Karin Wikström, VA Syd

Katja Pettersson, Telge Återvinning

Kjell Lundholm, Piteå Renhållning & Vatten, PIREVA

Linda Gårdstam, VafabMiljö

Maria Schade, Kalmarsundsregionens Renhållare, KSRR

Per Gunnarsson, SSAM, Södra Smålands Avfall och Miljö

Sandra Persson, Nordvästra Skånes Renhållnings AB, NSR AB

Sven Lundgren, Avfall Sverige

Åsa Möller, Miljö och Vatten i Örnsköldsvik, MIVA


Skriv ut: