Kommunalt ansvar

Arbetsgruppens huvudinriktning är att arbeta bland annat med kommunens ansvar för avfall, upphandling, plan- och byggfrågor, avtalsfrågor, kundrelatiner, statistik samt med frågor kring hushållens och verksamheters sortering av avfallsfraktioner, dvs. hur får vi hushållen att sortera bättre.

Ordförande för arbetsgruppen är Thomas Nylund, Gästrike Återvinnare, Gävle. Hilda Kraamer, Kretslopp och Vatten, Göteborgs stad är vice ordförande. 

Prioriterade frågor 2019:

  • Juridisk tillämpning av nya regler om producentansvar för förpackningar och returpapper
  • Avfallshanteringens roll i samhällsplaneringen
  • Miljöstyrning i taxor och dess effekt
  • Öka och förenkla användning av Avfall Web

Verksamhetsgrupper:

Nätverk:

Thomas Nylund, ordf., Gästrike Återvinnare, Gävle

Hilda Kraamer, vice ordf., Kretslopp och Vatten, Göteborgs Stad

Eva Aronsson, Laholms kommun

Jan Fors, Kalmarsundsregionens Renhållare, KSRR

Per Gunnarsson, SSAM, Södra Smålands Avfall och Miljö

Anders Karlsson, Nodra, Norrköping

Josefine Lissbol, Vatten och Avfall i Malung-Sälen AB, VAMAS

Kjell Lundholm, Piteå Renhållning & Vatten, PIREVA

Kristina Magnell, Täby kommun

Åsa Möller, Miljö och Vatten i Örnsköldsvik, MIVA

Inger Olofsson, Vännäs kommun

Sandra Persson, Nordvästra Skånes Renhållnings AB, NSR AB

Linda Gårdstam, VafabMiljö

Jenny Florberger, Östersunds kommun

Ann Svensson, RAMBO AB, Lysekil

Marita Söderqvist, Stockholm Vatten och Avfall


Skriv ut: