Kommunalt ansvar

Prioriterade frågor 2019:

  • Juridik tillämpning av nya regler om prod.ansv. för förpackn. och returpapper
  • Avfallshanteringens roll i samhällsplaneringen
  • Miljöstyrning i taxor och dess effekt
  • Öka och förenkla anv. av Avfall Web

Verksamhetsgrupper:

Nätverk:

  • Upphandling
  • Avfallsingenjörer
  • Bolagsjurister

Medlemmar i arbetsgruppen:

Thomas Nylund, ordf., Gästrike Återvinnare, Gävle

Hilda Kraamer, vice ordf., Kretslopp och Vatten, Göteborgs Stad

Eva Aronsson, Laholms kommun

Jan Fors, Kalmarsundsregionens Renhållare, KSRR

Per Gunnarsson, Tekniska förvaltningen, Växjö kommun

Anders Karlsson, Nodra, Norrköping

Pär Larsson, Karlstads Energi AB, Renhållningsavd.

Josefine Lissbol, Vatten och Avfall i Malung-Sälen AB, VAMAS

Kjell Lundholm, Piteå Renhållning & Vatten, PIREVA


Kristina Magnell, Täby kommun

Åsa Möller, Miljö och Vatten i Örnsköldsvik, MIVA

Inger Olofsson, Vännäs kommun

Sandra Persson, Nordvästra Skånes Renhållnings AB, NSR AB

Annika Sevrell, VA SYD, Malmö

Ola Skarin, Östersunds kommun

Ann Svensson, RAMBO AB, Lysekil

Marita Söderqvist, Stockholm Vatten och Avfall


Skriv ut: