Om oss

Kommunalt ansvar

Arbetsgruppens huvudinriktning är att arbeta bland annat med kommunens ansvar för avfall (såsom avfallsföreskrifter, avfallspanering och taxor), upphandling, plan- och byggfrågor, avtalsfrågor, kundrelationer, statistik samt med frågor kring hushållens och verksamheters sortering av avfallsfraktioner, dvs. hur får vi hushållen att sortera bättre.

Prioriterade frågor 2024

  • Implementering av nya avfallsregler och ansvar
  • Digitalisering och visualisering
  • Avfall i fysisk planering

Verksamhetsgrupper

Nätverk

  • Avfallsingenjörer
  • Bolagsjurister
  • Avfallsekonomer
  • Nätverk om avfall i fysisk planering
  • Nätverk för statistik och benchmark
  • Slamnätverk

Läs mer om våra nätverk här.

Jenny Westin

KONTAKT

Jenny Westin

Statistikansvarig. Senior rådgivare för avfallstaxor, upphandling och enskilda avlopp

Sven Lundgren

KONTAKT

Sven Lundgren

Chefsjurist, rådgivare juridik ang. kommunalt ansvar (inkl. borttransport), avfallsföreskrifter och taxa, avfallsplan, producentansvar, arbetsmiljö, skatter m.m.