Kommunalt ansvar

Prioriterade frågor 2018:

  • Juridik kring kommunalt avfallsansvar och effekt av miljöstyrning i taxor
  • Organisationsfrågor kopplat till avtalssamverkan
  • Upphandling; framtagande av vägledningar

Verksamhetsgrupper:

Nätverk:

  • Upphandling
  • Avfallsingenjörer
  • Bolagsjurister

Medlemmar i arbetsgruppen:

Thomas Nylund, Gästrike återvinnare, ordförande

Jenny Westin, Avfall Sverige, sekreterare

Eva Aronsson, Laholms kommun

Jan Fors, KSRR, Kalmar

Per Gunnarsson, Växjö kommun

Cecilia Holmblad, NSR, Helsingborg

Tommy Johansson, Kalix kommun

Anders Karlsson, Norrköping Vatten och Avfall AB

Hilda Kraamer, Kretslopp och Vatten

Josefine Lissbol, VAMAS, Malung

Pär Larsson, Karlstad Energi

Sven Lundgren, Avfall Sverige

Kristina Magnell, Täby kommun

Åsa Möller, Miljö och Vatten i Örnsköldsvik

Thomas Nylund, Gästrike återvinnare, Gävle

Inger Olofsson, Vännäs kommun

Annika Sevrell, VA Syd, Malmö

Ola Skarin, Östersunds kommun


Skriv ut: