Om oss

Verksamhetsgrupp CCUS

Syftet med verksamhetsgruppen är att verka för erfarenhetsutbyte och utveckling inom området carbon capture and storage/utilisation. Verksamhetsgruppens övergripande mål utgår från medlemsföretagens intressen och Avfall Sveriges ståndpunkter. Påverkansarbete sker både inom Sverige och EU. Verksamhetsgruppen syftar även till att vara drivande i och initiera projekt med koppling till ovan beskrivna områden, samt bereder ansökningar till Energiåtervinningssatsningen inom dessa.

Om du har frågor kring gruppens arbete eller vill delta i gruppens arbete, kontakta Klas Svensson. 

Senast uppdaterad - 2024-03-14

Klas Svensson

KONTAKT

Klas Svensson

Rådgivare för energiåtervinning