Om oss

25/25-målet

Avfall Sverige kompletterar visionen och det långsiktiga målet med 25/25-målet. Det betyder att till år 2025 ska mat- och restavfallet minska med 25 procent, jämfört med 2015*. 

Alla kommunmedlemmar bjuds in att ansluta sig till denna gemensamma – men förstås frivilliga – utmaning. Syftet med målet är att öka takten för att klättra uppåt i avfallshierarkin.

Att enas kring ett gemensamt mål kan bidra till att skapa delaktighet kring våra frågor både internt och externt. Målet kan användas i kommunikationen med såväl invånarna och de kommunala verksamheterna som med lokala politiker och andra aktörer. Målet bör användas i de kommunala avfallsplanerna. Oavsett var i avfallsplaneprocessen medlemmarna är kan anslutningen ske direkt och åtgärder för att nå målet påbörjas – arbetet med att minska avfallet kan inte vänta.

Genom att Sveriges kommuner tar sig an ett så ambitiöst – men realistiskt – mål, visar vi vilken kraft här finns för att jobba mot ett mer hållbart samhälle. Det stärker den gemensamma rösten i debatten och i påverkansarbetet.

Associerade medlemmar och icke-medlemmar är välkomna att använda 25/25-målet. På grund av att Avfall Sverige inte samlar in statistik från dessa aktörer kan de inte ansluta sig på samma sätt som kommunmedlemmar. 

 

*Målet innebär att den totala mängden mat- och restavfall ska minska med 25 procent per person till 2025, jämfört med 2015. År 2015 var mängden mat- och restavfall i snitt 225 kilo per person nationellt (enligt Avfall Web). 25 procent innebär en minskning med i snitt 56 kg och den kvarvarande mängden mat- och restavfall skulle bli 169 kg. Exempel på åtgärder för att nå målet är att minska matsvinnet och minska onödig användning av produkter. En utökad utsortering av såväl matavfall som förpackningar som ändå uppstår kommer också att behövas.

Senast uppdaterad - 2022-09-08