Biologisk återvinning

Arbetsgruppen för biologisk återvinning huvudinrikting är biologisk återvinning av matavfall och annat avfall som lämpar sig för denna behandling. Gruppen fokuserar också på teknikbevakning och teknikutveckling inom biologisk avfallsbehandling, det vill säga både rötning och kompostering. Andra viktiga fokusområden för gruppen är kvalitets- och marknadsfrågor för biogödsel och kompost samt utveckling av marknaden för biogas. 

Ordförande för arbetsgruppen är Per-Erik Persson, Vafab Miljö kommunalförbund, Västerås, vice ordförande är Kjerstin Ekvall, Sysav, Malmö och Caroline Steinwig, Avfall Sverige, är sekreterare.     

Prioriterade frågor 2019:

  • Långsiktiga styrmedel för biogas och biogödselmarknaden
  • Utveckla arbetsmiljöarbetet
  • Aktivt kommunicera nyttan med biologisk återvinning
  • Biogödsel utan plast genom matavfallsinsamling av hög kvalitet

Verksamhetsgrupp:

  • Rötning

Nätverk:

  • Processingenjörer
  • Drifttekniker

Per-Erik Persson, Vafab Miljö kommunalförbund, Västerås, ordförande

Kjerstin Ekvall, Sysav, Malmö, vice ordförande

Teréz Pallfy, Avfall Sverige, sekreterare                                 

Representanter för:

Biogasbolaget/Karlskoga Energi

Borlänge Energi

Borås Energi & Miljö

C4 Energi/Kristianstad Biogas

E.ON

Falköpings kommun

Fortum

Gasum

Gästrike Ekogas

Härnösand Energi & Miljö

HZI Biogas Operations

Norrlandsjord

Nårab, Klippan

Renova, Göteborg

Tekniska verken i Linköping

Uppsala Vatten & Avfall

Vafab Miljö kommunalförbund, Västerås


Skriv ut: