Biologisk återvinning

Arbetsgruppens huvudinrikting är biologisk återvinning av matavfall och annat avfall som lämpar sig för denna behandling. Gruppen fokuserar också på teknikbevakning och teknikutveckling inom biologisk avfallsbehandling med störst fokus på rötning, men även till viss del kompostering. Andra viktiga fokusområden för gruppen är kvalitets- och marknadsfrågor för biogödsel och kompost samt utveckling av marknaden för biogas. 

Ordförande för arbetsgruppen är Kjerstin Ekvall, Sysav, Malmö och Caroline Steinwig, Avfall Sverige, är sekreterare.     

Prioriterade frågor 2021:

  • Långsiktiga styrmedel som utvecklar marknaden för biogas och biogödsel
  • Utveckla arbetsmiljöarbetet
  • Lyfta biogödselns roll i den cirkulära ekonomin

Verksamhetsgrupp:

  • Rötning

Nätverk:

  • Processingenjörer
  • Drifttekniker

Kjerstin Ekvall, Sysav, Malmö, ordförande

Caroline Steinwig, Avfall Sverige, sekreterare                                 

Representanter för:

Borlänge Energi

Borås Energi & Miljö

C4Energi/Kristianstad Biogas

Falköpings kommun

Gasum

Gästrike Ekogas

HZI Jönköping Biogas

Härnösand Energi & Miljö

Renova, Göteborg

St1 Biogas

Stockholm Exergi

Sysav, Malmö

Tekniska verken i Linköping

Uppsala Vatten & Avfall

VafabMiljö kommunalförbund, Västerås

Västblekinge Miljö


Skriv ut: