Om oss

Biologisk återvinning

Arbetsgruppens huvudinrikting är biologisk återvinning av matavfall och annat avfall som lämpar sig för denna behandling. Gruppen fokuserar också på teknikbevakning och teknikutveckling inom biologisk avfallsbehandling med störst fokus på rötning, men även till viss del kompostering. Andra viktiga fokusområden för gruppen är kvalitets- och marknadsfrågor för biogödsel och kompost samt utveckling av marknaden för biogas.

Ordförande för arbetsgruppen är Kjerstin Ekvall, Sysav, Malmö och Caroline Steinwig, Avfall Sverige, är sekreterare.

Prioriterade frågor 2022

  • Långsiktiga styrmedel som utvecklar marknaden för biogas och biogödsel
  • Utveckla arbetsmiljöarbetet
  • Lyfta biogödselns roll i den cirkulära ekonomin

Verksamhetsgrupp

  • Rötning

Nätverk

  • Processingenjörer
  • Drifttekniker
Caroline Steinwig

KONTAKT

Caroline Steinwig

Rådgivare för biologisk återvinning och samordnare för biokolfrågor