Biologisk återvinning

Prioriterade frågor 2019:

  • Långsiktiga styrmedel för biogas och biogödselmarknaden
  • Utveckla arbetsmiljöarbetet
  • Aktivt kommunicera nyttan med biologisk återvinning
  • Biogödsel utan plast genom matavfallsinsamling av hög kvalitet

Verksamhetsgrupp:

  • Rötning

Nätverk:

  • Processingenjörer
  • Drifttekniker

Medlemmar i arbetsgruppen:

Per-Erik Persson, Vafab Miljö kommunalförbund, Västerås, ordförande

Kjerstin Ekvall, Sysav, Malmö, vice ordförande

Caroline Steinwig, Avfall Sverige, sekreterare                                 

Representanter för:

Biogasbolaget/Karlskoga Energi

Borlänge Energi

Borås Energi & Miljö

C4 Energi/Kristianstad Biogas

E.ON Gas

Falköpings kommun

Fortum

Gasum

Gästrike Ekogas

Härnösand Energi & Miljö

Jönköping Energi Biogas

Norrlandsjord

Nårab, Klippan

Renova, Göteborg

Tekniska verken i Linköping

Uppsala Vatten & Avfall

Vafab Miljö kommunalförbund, Västerås


Skriv ut: