Om oss

Biologisk återvinning

Arbetsgruppens huvudinrikting är biologisk återvinning av matavfall och annat avfall som lämpar sig för denna behandling. Gruppen fokuserar också på teknikbevakning och teknikutveckling inom biologisk avfallsbehandling med störst fokus på rötning, men även till viss del kompostering. Andra viktiga fokusområden för gruppen är kvalitets- och marknadsfrågor för biogödsel och kompost samt utveckling av marknaden för biogas.

Ordförande för arbetsgruppen är Kjerstin Ekvall, Sysav, Malmö och Linn Andersson, Avfall Sverige, är sekreterare.

Prioriterade frågor 2024

  • Långsiktiga styrmedel för biogas och biogödsel
  • Säkerställ långsiktiga styrmedel för biogas och biogödsel
  • Utveckla arbetsmiljöarbetet
  • Stärka och synliggöra biogasens och biogödselns roll i försörjningstrygghet och beredskap
  • Säkerställ substrattillgång för ökad biogas- och biogödselproduktion

Verksamhetsgrupp

Nätverk

  • Processingenjörer
  • Drifttekniker

Läs mer om våra nätverk här.

Linn Andersson

KONTAKT

Linn Andersson

Rådgivare för biologisk återvinning och samordnare för biokolfrågor