Om oss

Påverkansarbete

Avfall Sveriges uppdrag inkluderar regelbundna och omfattande kontakter med riksdag, Regeringskansliet, myndigheter, organisationer och opinionsbildare. Avfall Sverige bedriver även påverkansarbete inom EU. Det sker dels via Regeringskansliet, dels via de europeiska organisationerna som MWE, CEWEP och andra. Avfall Sverige ingår i det globala nätverket ISWA.

Remisser

Som representant för kommunerna och deras avfallshantering har Avfall Sverige ett viktigt uppdrag som remissinstans och bidrar aktivt med synpunkter inför politiska beslut genom sina remissvar. Utöver remissvaren bidrar Avfall Sverige även med yttranden i frågor som rör branschen. Under 2021 har Avfall Sverige svarat på 36 remisser och lämnat in 9 skrivelser.

Debatt

Avfall Sverige deltar också löpande i debatten. Under 2021 publicerades 8 debattartiklar och repliker, i flera fall tillsammans med andra aktörer.

Samordnade möten med politiker

Vid ett flertal tillfällen under året arrangerar Avfall Sverige, själva och tillsammans med systerorganisationerna Energiföretagen Sverige, Energigas Sverige och Svenskt Vatten, möten med riksdagsledamöter och deltar även vid riksdagspartiernas kommundagar och kongresser.

 

Senast uppdaterad - 2022-06-28