Om oss

Avfall Sverige – kansli, medlemmar, styrelse

Avfall Sverige företräder medlemmarna – kommuner, kommunalförbund, kommunala bolag och kommunala regionbolag inom avfall och återvinning. Genom medlemmarna representeras hela Sveriges befolkning. I organisationen ingår också, som associerade medlemmar, ett hundratal tillverkare, konsulter och entreprenörer som alla är aktiva inom avfallshantering. 2021 hade Avfall Sverige 216 kommunala medlemmar och 142 associerade medlemmar.

Avfall Sveriges kansli bestod 2021 av 19 medarbetare. Kansliet finns i Malmö och dessutom finns ett representationskontor med två medarbetare i Stockholm. Styrelsen beslutar om kansliets inriktning och arbetet leds av vd.

Avfall Sveriges styrelse består av 18 ledamöter, tio förtroendevalda och åtta tjänstepersoner. Ledamöterna är verksamma inom kommuner, kommunalförbund eller kommunala bolag. Styrelsens sammansättning ska spegla föreningens medlemmar vad avser organisationsstruktur, storlek och geografisk fördelning. Styrelsen ska också ha en så jämn könsfördelning som möjligt. Styrelsen sammanträdde fyra gånger under 2021. Vid årsmötet 2021 valdes två nya ledamöter in i styrelsen.

Senast uppdaterad - 2022-06-28