Om oss

Energiåtervinning

Arbetsgruppens huvudinriktning är att arbeta övergripande med frågor som rör bränsletillförsel och kvalitet, styrmedel och påverkansarbete samt med restprodukter - avsättning och hantering av slagg/aska.

Ordförande är Ulf Kullh, Umeå Energi. Klas Svensson, Avfall Sverige, är sekreterare. 

Prioriterade frågor 2022

  • Energiåtervinningens roll i ett cirkulärt och fossilfritt samhälle
  • Kommunikation och påverkansarbete
  • Kompetens och kvalitetsarbete

Verksamhetsgrupper

Nätverk

  • Nätverket för nordiska energiåtervinningsfrågor
  • Energiutvinning
  • Nätverk CCS
Klas Svensson

KONTAKT

Klas Svensson

Rådgivare för energiåtervinning