Om oss

Energiåtervinning

Arbetsgruppen huvudinriktning är att arbeta övergripande med frågor som rör bränsletillförsel och kvalitet, styrmedelsfrågor och påverkansarbete samt restprodukter så som avsättning och hantering av slagg/aska. Utöver detta arbetar gruppen aktivt med att hantera och bidra till lösningar i klimatfrågor.

Prioriterade frågor 2024

  • Mot en fossilfri energiåtervinning
  • Utökad resursåtervinning
  • Säkra hållbara anläggningar

Verksamhetsgrupper

Nätverk

  • Nätverket för nordiska energiåtervinningsfrågor
  • Energiutvinning

Läs mer om våra nätverk här.

Klas Svensson

KONTAKT

Klas Svensson

Rådgivare för energiåtervinning