Om oss

Verksamhetsgrupp Anläggning farligt avfall

Verksamhetsgrupp anläggning farligt avfall verkar för teknikutveckling, utbildning och erfarenhetsutbyte samt för att bistå politiker och andra beslutsfattare med fakta och underlag för beslut inom området. Verksamhetsgruppens mål är att vara drivande i och initiera allmännyttiga projekt med koppling till området farligt avfall på avfallsanläggningar. Verksamhetsgruppen tar ett övergripande ansvar för frågan behandling av farligt avfall och den hantering och transport som är sammankopplad med verksamheten.

Verksamhetsgruppens inriktningar är att

Om du har frågor kring gruppens arbete eller vill delta, kontakta Fredrika Stranne på Avfall Sveriges kansli.

Senast uppdaterad - 2022-08-17

Fredrika Stranne

KONTAKT

Fredrika Stranne

Rådgivare för deponerings- och avfallsanläggningar