Förebyggande

Prioriterade frågor 2018:

  • Verka för ett nationellt mål för att förebygga avfall
  • Verka för genomförandet av förslagen i SOU 2017:22
  • Fokusera på områdena upphandling och tillsyn
  • Arbeta med attityder och kunskap kring förebyggande

Nätverk:

  • Förebyggande

Medlemmar i arbetsgruppen:

Cecilia Holmblad, NSR, Helsingborg ordförande

Åsa Hagelin, Avfall Sverige, sekreterare

Hanna Bergman, Falu Energi & Vatten

Maud Dolk, Stockholm Vatten och Avfall

Anna Drakenberg, Stockholm Vatten och Avfall

Hanna Hellström, Göteborgsregionens kommunalförbund, vice ordförande

Lotta Lewis-Jonsson, NSR, Helsingborg

Karin Nielsen, Kretslopp och Vatten, Göteborg

Maria Nordmark, Sigtuna Vatten och renhållning

Savita Uphadhyaya, VA Syd, Malmö

Catarina Östlund, Nacka vatten och avfall AB


Skriv ut: