Om oss

Förebyggande

Arbetsgruppens huvudinriktning är att arbeta med förebyggande och återanvändning bland annat genom att öka kunskap och engagemang bland medlemmar och andra intressenter, verka för förtydliganden i lagstiftning och styrdokument, påverka i uppströmsfrågor samt utveckla och använda verktygslådan.

Prioriterade frågor 2024

  • Nationellt mål 
  • Nationella och internationella styrmedel  
  • Lagkrav att informera hushåll om förebyggande
  • Utveckla kommunernas avfallsorganisation för förebyggande och återbruk

Verksamhetsgrupp

  • 25/25

Nätverk

  • Förebyggande

Läs mer om våra nätverk här.

Asa Hagelin

KONTAKT

Åsa Hagelin

Rådgivare för förebyggande och återanvändning