Förebyggande

Arbetsgruppens huvudinriktning är att arbeta med förebyggande och återanvändning bland annat genom att öka kunskap och engagemang bland medlemmar och andra intressenter, verka för förtydliganden i lagstiftning och styrdokument, påverka i uppströmsfrågor samt utveckla och använda verktygslådan.

Prioriterade frågor 2021:

  • nationellt mål 
  • nationella styrmedel  
  • skyldigheter och möjligheter med den nya lagstiftningen (taxefinansiering) 
  • vinster med förebyggande

Verksamhetsgrupp

  • 25/25

Nätverk:

  • Förebyggande

Agneta Lantto-Forsgren, Skellefteå kommun, ordförande 

Åsa Hagelin, Avfall Sverige, sekreterare

Caroline Svensson, June Avfall & Miljö AB

Catarina Östlund, Nacka vatten och avfall AB

Elin Svensson, GR, Göteborgsregionens kommunalförbund

Jenny Widmark, Lumire, Luleå Miljöresurs AB

Karin Nielsen, Göteborg Kretslopp och vatten

Katarina Järverup-Frisk, Vatten & miljöresurs i Berg Härjedalen AB

Liselotte Myrbråten, Tekniska verken i Linköping

Lotta Lewis Jonsson, NSR AB

Savita Upadhyaya, VA Syd 

Stina Hedström, Stockholm Vatten och Avfall

 

 


Skriv ut: