Förebyggande

Prioriterade frågor 2019:

  • Utvecklingsprojekt
  • Samarbete med andra aktörer
  • Verktyg för förebyggande

Nätverk:

  • Förebyggande

Medlemmar i arbetsgruppen:

Cecilia Holmblad, NSR, Helsingborg ordförande

Åsa Hagelin, Avfall Sverige, sekreterare

Cajsa Hagberg, Falu Energi & Vatten

Maud Dolk, Stockholm Vatten och Avfall

Anna Drakenberg, Stockholm Vatten och Avfall

Hanna Hellström, Göteborgsregionens kommunalförbund, vice ordförande

Lotta Lewis-Jonsson, NSR, Helsingborg

Karin Nielsen, Kretslopp och Vatten, Göteborg

Maria Nordmark, Sigtuna Vatten och renhållning

Savita Uphadhyaya, VA Syd, Malmö

Catarina Östlund, Nacka vatten och avfall

Caroline Svensson, June Avfall & Miljö


Skriv ut: