Om oss

Förebyggande

Arbetsgruppens huvudinriktning är att arbeta med förebyggande och återanvändning bland annat genom att öka kunskap och engagemang bland medlemmar och andra intressenter, verka för förtydliganden i lagstiftning och styrdokument, påverka i uppströmsfrågor samt utveckla och använda verktygslådan.

Prioriterade frågor 2022

  • nationellt mål 
  • nationella styrmedel  
  • skyldigheter och möjligheter med den nya lagstiftningen (taxefinansiering) 
  • vinster med förebyggande

Verksamhetsgrupp

  • 25/25

Nätverk

  • Förebyggande
Asa Hagelin

KONTAKT

Åsa Hagelin

Rådgivare för förebyggande och återanvändning