Om oss

Verksamhetsgrupp Upphandling

Syftet med verksamhetsgruppen är att verka för erfarenhetsutbyte samt utveckling och kompetenshöjning inom avfallsupphandlingsområdet. Verksamhetsgruppen initierar och medverkar i olika projekt, som att revidera och ta fram nya upphandlingsmallar och dokument för uppföljning samt medverkar i planering av nätverksträffar och temadagar. 

Verksamhetsgruppen håller två fysiska möten per år. Informationen från verksamhetsgruppen sprids vidare till Avfall Sveriges medlemmar genom:

Senast uppdaterad - 2022-08-23

Jenny Westin

KONTAKT

Jenny Westin

Statistikansvarig. Senior rådgivare för avfallstaxor, upphandling och enskilda avlopp