Insamling

Prioriterade frågor 2018:

  • Kommunalt insamlingsansvar för förpackningar och returpapper
  • Arbetsmiljö i förhållande till hämtställen och ansvar
  • Avfallshantering i planeringsprocessen
  • Strukturomvandlingen i branschen

Verksamhetsgrupper:

  • Matavfallsinsamling
  • Fastighetsnära insamling
  • Teknikutveckling och avsättning

Nätverk:

  • Slamnätverket
  • Optisk sortering (tillsammans med AG Avfalls-anläggningar)

Medlemmar i arbetsgruppen:

Hans Zackrisson, Renova, Göteborg, ordförande

Jon Nilsson-Djerf, Avfall Sverige, sekreterare

Ulf Almqvist, Luleå Renhållning

Helena Bengtsson, Kretslopp och Vatten, Göteborg

Johan Borg, Tekniska Verken i Linköping

Peter Häggström, Härnösand Energi och Miljö

Katarina Johansson, Stockholm Vatten och Avfall

Nicholas Jonasson, Växjö kommun

Johan Karlsvärd, Renhållningen Kristianstad

Emil Lindbom, Gästrike återvinnare, Gävle

Mattias Lindsjö, Sysav, Malmö

Ulf Lundquist, Motala kommun

Peter Månsson, Lunds Renhållningsverk

Lars Persson, Avfallshantering Östra Skaraborg, Skövde

Marie Rönn-Salander, Telge Återvinning, Södertälje

Mikael Skogsberg, SRV återvinning, Huddinge


Skriv ut: