Om oss

Insamling

Arbetsgruppens huvudinriktning är att arbeta med och verka för alla frågor som relateras till insamling av hushållsavfall, bland annat arbetsmiljö, fastighetsnära insamling, insamling av separata avfallsslag, plockanalyser och teknikutveckling. 

Johan Karlsvärd, Renhållningen Kristanstad, är ordförande och Jon Nilsson-Djerf, Avfall Sverige, är sekreterare.

Prioriterade frågor 2024

  • Fastighetsnära insamling
  • Kommersiella kunder
  • Matavfallsinsamling från verksamheter
  • Teknisk utveckling - fordon, drivmedel och digitalisering

Verksamhetsgrupper

  • Matavfallsinsamling
  • Teknikutveckling och avsättning
  • Optiska system 

Nätverk

  • Nätverk för avfallsingenjörer
  • Nätverk för avfallsekonomer och controllers
  • Slamnätverket

Läs mer om våra nätverk här.

Jon Djerf

KONTAKT

Jon Djerf

Rådgivare för materialåtervinning, insamling och transport