Om oss

Insamling

Arbetsgruppens huvudinriktning är att arbeta med och verka för alla frågor som relateras till insamling av hushållsavfall, bland annat arbetsmiljö, fastighetsnära insamling, insamling av separata avfallsslag, plockanalyser och teknikutveckling. 

Johan Karlsvärd, Renhållningen Kristanstad, är ordförande och Jon Nilsson-Djerf, Avfall Sverige, är sekreterare.

Prioriterade frågor 2022

  • Fastighetsnära insamling
  • Digitalisering 
  • Avfallshantering i planeringsprocessen
  • Strukturomvandlingen i branschen (egen regi)

Verksamhetsgrupper

  • Matavfallsinsamling
  • Teknikutveckling och avsättning
  • Optiska system 

Nätverk

Jon Djerf

KONTAKT

Jon Djerf

Rådgivare för materialåtervinning, insamling och transport