Insamling

Arbetsgruppens huvudinriktning är att arbeta med och verka för alla frågor som relateras till insamling av hushållsavfall, bland annat arbetsmiljö, fastighetsnära insamling, insamling av separata avfallsslag, plockanalyser och teknikutveckling. 

Hans Zackrisson, Renova, Göteborg, är ordförande och Jon Nilsson-Djerf, Avfall Sverige, är sekreterare.

Prioriterade frågor 2019:

  • Samarbete om nya regler för förpackningar och tidningar
  • Avfallshantering i planeringsprocessen
  • Strukturomvandlingen i branschen
  • Digitalisering

Verksamhetsgrupper:

  • Matavfallsinsamling
  • Teknikutveckling och avsättning
  • Optisk sortering (tillsammans med AG Avfallsanläggningar)

Projektgrupp

  • Fastighetsnära Insamling

Nätverk:

Hans Zackrisson, Renova, Göteborg, ordförande

Jon Nilsson-Djerf, Avfall Sverige, sekreterare

Ulf Almqvist, Luleå Miljöresurs, LUMIRE

Helena Bengtsson, Kretslopp och Vatten, Göteborg

Johan Borg, Tekniska Verken i Linköping

Cathrine Edholm, Härnösand Energi och Miljö

Helena Johansson, Vatten och Avfallskompetens i Norr AB, Vakin

Katarina Johansson, Stockholm Vatten och Avfall, SVOA

Nicholas Jonasson, Södra Smålands Avfall och Miljö

Johan Karlsvärd, Renhållningen Kristianstad

Emil Lindbom, Gästrike återvinnare

Mattias Lindsjö, Sysav 

Ulf Lundquist, Motala kommun

Peter Månsson, Lunds Renhållningsverk

Lars Persson, Avfallshantering Östra Skaraborg, AÖS

Marie Rönn-Salander, Telge Återvinning


Skriv ut: