Insamling

Arbetsgruppens huvudinriktning är att arbeta med och verka för alla frågor som relateras till insamling av hushållsavfall, bland annat arbetsmiljö, fastighetsnära insamling, insamling av separata avfallsslag, plockanalyser och teknikutveckling. 

Hans Zackrisson, Renova, Göteborg, är ordförande och Jon Nilsson-Djerf, Avfall Sverige, är sekreterare.

Prioriterade frågor 2021:

  • Fastighetsnära insamling
  • Digitalisering 
  • Avfallshantering i planeringsprocessen
  • Strukturomvandlingen i branschen (egen regi)

Verksamhetsgrupper:

  • Matavfallsinsamling
  • Teknikutveckling och avsättning
  • Optisk sortering (tillsammans med AG Avfallsanläggningar)

Projektgrupp

  • Fastighetsnära Insamling

Nätverk:

Hans Zackrisson, Renova, Göteborg, ordförande
Jon Djerf, Avfall Sverige, sekreterare
Ulf Almqvist, Lumire, Luleås Miljöresurs
Helena Bengtsson, Kretslopp och Vatten, Göteborg
Johan Borg, Tekniska Verken i Linköping
Catherine Edholm, Härnösand Energi och Miljö
Helena Johansson, Vakin, Umeå
Katarina Johansson, Stockholm Vatten och Avfall
Nicholas Jonasson, vice ordf. Växjö kommun
Johan Karlsvärd, Renhållningen Kristianstad
Emil Lindbom, Gästrike återvinnare, Gävle
Mathias Lindsjö, Sysav, Malmö
Ulf Lundquist, Motala kommun
Peter Månsson, Lunds Renhållningsverk
Lars Persson, Avfallshantering Östra Skaraborg, Skövde
Marie Rönn-Salander, Telge Återvinning, Södertälje


Skriv ut: