Insamling

Arbetsgruppens huvudinriktning är att arbeta med och verka för alla frågor som relateras till insamling av hushållsavfall, bland annat arbetsmiljö, fastighetsnära insamling, insamling av separata avfallsslag, plockanalyser och teknikutveckling. 

Hans Zackrisson, Renova, Göteborg, är ordförande och Jon Nilsson-Djerf, Avfall Sverige, är sekreterare.

Prioriterade frågor 2019:

  • Samarbete om nya regler för förpackningar och tidningar
  • Avfallshantering i planeringsprocessen
  • Strukturomvandlingen i branschen
  • Digitalisering

Verksamhetsgrupper:

  • Matavfallsinsamling
  • Fastighetsnära insamling
  • Teknikutveckling och avsättning

Nätverk:

  • Slamnätverket
  • Optisk sortering (tillsammans med AG Avfallsanläggningar)

Hans Zackrisson, Renova, Göteborg, ordförande

Jon Nilsson-Djerf, Avfall Sverige, sekreterare

Ulf Almqvist, Luleå Renhållning

Helena Bengtsson, Kretslopp och Vatten, Göteborg

Johan Borg, Tekniska Verken i Linköping

Peter Häggström, Härnösand Energi och Miljö

Helena Johansson, Vakin, Umeå

Katarina Johansson, Stockholm Vatten och Avfall

Nicholas Jonasson, Växjö kommun

Johan Karlsvärd, Renhållningen Kristianstad

Emil Lindbom, Gästrike återvinnare, Gävle

Mattias Lindsjö, Sysav, Malmö

Ulf Lundquist, Motala kommun

Peter Månsson, Lunds Renhållningsverk

Lars Persson, Avfallshantering Östra Skaraborg, Skövde

Marie Rönn-Salander, Telge Återvinning, Södertälje


Skriv ut: