Avfallsanläggningar

Arbetsgruppens huvudinriktning är att arbeta övergripande med frågor om tillstånd, miljöpåverkan, egenkontroll, miljörapport, behandling och hantering av avfall (IFA+FA), BREF WT(referensdokument för bästa möjliga teknik) samt frågor som är specifikt relaterade till avfallsanläggningar och deponier som till exempel lakvatten, förorenat vatten, brandsäkerhet och klassificering.                        

Prioriterade frågor 2022-2024:

  • Återvinning av massor och andra bygg och rivavfall
  • Materialåtervinning
  • Biologisk mångfald
  • Klimatpåverkan från avfallsanläggningar
  • Förorenade vatten från avfallsanläggningar.
     

Verksamhetsgrupper:

Nätverk:

Andreas Winkler, Nårab, Klippan, ordförande

Tomas Larsson, Vafab Miljö kommunalförbund, Västerås, vice ordförande

Camilla Nilsson, Avfall Sverige, sekreterare                                          

Representanter för:

Bergslagens kommunalteknik

Bodens kommun

Borlänge Energi

Borås Energi och Miljö

Dåva Deponi och Avfallscenter i Umeå

Falu Energi och Vatten

Jönköpings kommun

NSR, Helsingborg

Nårab, Klippan

Karlstads kommun

KSRR, Kalmar

Renova, Göteborg

SRV återvinning, Huddinge

Sundsvall Energi

Sysav, Malmö

Sörab, Vallentuna

Tekniska Verken i Kiruna

Tekniska Verken i Linköping

Telge Återvinning, Södertälje

Uppsala Vatten och Avfall

Vafab Miljö kommunalförbund, Västerås

Vetlanda Energi och Teknik

Östersunds kommun


Skriv ut: