Avfallsanläggningar

Prioriterade frågor 2019:

  • Hantering av förorenade massor
  • Deponiskatten
  • Hantering och behandling för ökad materialåtervinning
  • Förorenade vatten från avfallsanläggningar

Verksamhetsgrupper:

Nätverk:

Medlemmar i arbetsgruppen:

Carl Odelberg, Njudung Energi, Vetlanda, ordförande

Tomas Larsson, Vafab Miljö kommunalförbund, Västerås, vice ordförande

Johan Fagerqvist, Avfall Sverige, sekreterare                                          

Representanter för:

Bergslagens kommunalteknik

Bodens kommun

Borlänge Energi

Borås Energi och Miljö

Dåva Deponi och Avfallscenter i Umeå

Falu Energi och Vatten

Jönköpings kommun

NSR, Helsingborg

Nårab, Klippan

Karlstads kommun

KSRR, Kalmar

Renova, Göteborg

SRV återvinning, Huddinge

Sundsvall Energi

Sysav, Malmö

Sörab, Vallentuna

Tekniska Verken i Kiruna

Tekniska Verken i Linköping

Telge Återvinning, Södertälje

Uppsala Vatten och Avfall

Vafab Miljö kommunalförbund, Västerås

Vetlanda Energi och Teknik

Östersunds kommun


Skriv ut: