Avfallsanläggningar

Arbetsgruppens huvudinriktning är att arbeta övergripande med frågor om tillstånd, miljöpåverkan, egenkontroll, miljörapport, behandling och hantering av avfall (IFA+FA), BREF WT(referensdokument för bästa möjliga teknik) samt frågor som är specifikt relaterade till avfallsanläggningar och deponier som till exempel lakvatten, förorenat vatten, brandsäkerhet och klassificering. 

Ordförande för arbetsgruppen är Carl Odelberg, Njudung Energi, Vetlanda, Tomas Larsson, Vafab Miljö kommunalförbund, Västerås, är vice ordförande och Johan Fagerqvist, Avfall Sverige, sekreterare                         

Prioriterade frågor 2019:

  • Hantering av förorenade massor
  • Deponiskatten
  • Hantering och behandling för ökad materialåtervinning
  • Förorenade vatten från avfallsanläggningar

Verksamhetsgrupper:

Nätverk:

Carl Odelberg, Njudung Energi, Vetlanda, ordförande

Tomas Larsson, Vafab Miljö kommunalförbund, Västerås, vice ordförande

Johan Fagerqvist, Avfall Sverige, sekreterare                                          

Representanter för:

Bergslagens kommunalteknik

Bodens kommun

Borlänge Energi

Borås Energi och Miljö

Dåva Deponi och Avfallscenter i Umeå

Falu Energi och Vatten

Jönköpings kommun

NSR, Helsingborg

Nårab, Klippan

Karlstads kommun

KSRR, Kalmar

Renova, Göteborg

SRV återvinning, Huddinge

Sundsvall Energi

Sysav, Malmö

Sörab, Vallentuna

Tekniska Verken i Kiruna

Tekniska Verken i Linköping

Telge Återvinning, Södertälje

Uppsala Vatten och Avfall

Vafab Miljö kommunalförbund, Västerås

Vetlanda Energi och Teknik

Östersunds kommun


Skriv ut: