Om oss

Avfallsanläggningar

Arbetsgruppens huvudinriktning är att arbeta övergripande med frågor om tillstånd, miljöpåverkan, egenkontroll, miljörapport, behandling och hantering av avfall (IFA+FA), BREF WT(referensdokument för bästa möjliga teknik) samt frågor som är specifikt relaterade till avfallsanläggningar och deponier som till exempel lakvatten, förorenat vatten, brandsäkerhet och klassificering.

Prioriterade frågor 2022-2024

  • Hantering av förenade massor
  • Deponiskatten
  • Hantering och behandling för ökad materialåtervinning
  • Förorenade vatten från avfallsanläggningar

Verksamhetsgrupper

Nätverk

  • Lakvatten

Läs mer om våra nätverk här.

Fredrika Stranne

KONTAKT

Fredrika Stranne (föräldraledig)

Rådgivare för deponerings- och avfallsanläggningar