Återvinningscentraler

Prioriterade frågor 2018:

  • Arbetsmiljö på ÅVC
  • Hur rör vi oss uppåt i avfallstrappan?

Verksamhetsgrupper:

  • Farligt avfall på ÅVC
  • Återbruk

Nätverk:

  • Säkerhetsrådgivare

Medlemmar i arbetsgruppen:

Vakant, ordförande

Peter Nyström, Stockholm Vatten och Avfall, vice ordförande

Britta Moutakis, Avfall Sverige, sekreterare

Peter Gustavsson, Halmstad Energi och Miljö

Johanna Göransson, Telge Återvinning, Södertälje

Jeanette Hartung, Kretslopp och Vatten, Göteborg

Fredrik Holmer, Renhållningen Kristianstad

Peter Grönholm, Vakin, Umeå

Håkan Karlsson, June Avfall och Miljö

Sabina Sparr, Nodava, Orsa

Veronika Ström Uotela, Härnösands kommun

Peter Tham, Gästrike återvinnare, Gävle

Gunnar Weiring, Vafab Miljö kommunalförbund, Västerås

Anna-Karin Falkenström, NSR, Helsingborg

Dan Wikström, Luleå Renhållning


Skriv ut: