Återvinningscentraler

Prioriterade frågor 2019:

  • Hur rör vi oss uppåt i avfallstrappan?
  • Kundfokus

Verksamhetsgrupp:

Nätverk:

  • Säkerhetsrådgivare

Medlemmar i arbetsgruppen:

Peter Nyström, Stockholm Vatten och Avfall, ordförande

Britta Moutakis, Avfall Sverige, sekreterare

Peter Gustavsson, Halmstad Energi och Miljö

Johanna Göransson, Telge Återvinning, Södertälje

Jeanette Hartung, Kretslopp och Vatten, Göteborg

Fredrik Holmer, Renhållningen Kristianstad

Peter Grönholm, Vakin, Umeå

Håkan Karlsson, June Avfall och Miljö

Sabina Sparr, Nodava, Orsa

Veronika Ström Uotela, Härnösands kommun

Peter Tham, Gästrike återvinnare, Gävle

Gunnar Weiring, Vafab Miljö kommunalförbund, Västerås

Anna-Karin Falkenström, NSR, Helsingborg

Dan Wikström, Luleå Renhållning

Ebba Sellberg, Sysav


Skriv ut: