Om oss

Återvinningscentraler

Arbetsgruppens huvudinriktning är att arbeta med bland annat fysisk utformning av återvinningscentraler, arbetsmiljö, kundbemötande, säkerhetsfrågor, nya avfallsfraktioner samt återbruk och förberedelse inför återanvändning i de fall verksamheten finns i anslutning till ÅVC och samarbete med frivilligorganisationer. 

Ordförande för arbetsgruppen är Peter Nyström, Roslagsvatten. Camilla Nilsson, Avfall Sverige är sekreterare. 

Prioriterade frågor 2022

  • Hur rör vi oss uppåt i avfallstrappan?
  • Kundperspektiv (inkl. kundrelationer och säkerhet)
  • Bygg- och rivningsavfall
  • Elreturavtalet

Verksamhetsgrupp

Camilla Nilsson

KONTAKT

Camilla Nilsson

Rådgivare för ÅVC, återbruk på ÅVC, insamling av farligt avfall och elavfall