Om oss

Återvinningscentraler

Arbetsgruppens huvudinriktning är att arbeta med bland annat fysisk utformning av återvinningscentraler, arbetsmiljö, kundbemötande, säkerhetsfrågor, nya avfallsfraktioner samt återbruk och förberedelse inför återanvändning i de fall verksamheten finns i anslutning till ÅVC och samarbete med frivilligorganisationer. 

Ordförande för arbetsgruppen är Peter Nyström, Roslagsvatten. Camilla Nilsson, Avfall Sverige är sekreterare. 

Prioriterade frågor 2024

  • Hur rör vi oss uppåt i avfallstrappan?
  • Förpackningsinsamling på ÅVC
  • Digitalisering
  • Återbruk på ÅVC och förberedelse för återanvändning

Verksamhetsgrupp

Nätverk

  •  ÅVC-nätverket

Läs mer om våra nätverk här.

Camilla Nilsson

KONTAKT

Camilla Nilsson

Rådgivare för ÅVC, återbruk på ÅVC, insamling av farligt avfall och elavfall