Återvinningscentraler

Arbetsgruppens huvudinriktning är att arbeta med bland annat fysisk utformning av återvinningscentraler, arbetsmiljö, kundbemötande, säkerhetsfrågor, nya avfallsfraktioner samt återbruk och förberedelse inför återanvändning i de fall verksamheten finns i anslutning till ÅVC och samarbete med frivilligorganisationer. 

Ordförande för arbetsgruppen är Peter Nyström, Roslagsvatten. Camilla Nilsson, Avfall Sverige är sekreterare. 

Prioriterade frågor 2021:

  • Hur rör vi oss uppåt i avfallstrappan?
  • Kundperspektiv (inklusive kundrelationer och kundsäkerhet)

Verksamhetsgrupp:

Peter Nyström, Roslagsvatten, ordförande

Camilla Nilsson, Avfall Sverige, sekreterare

Peter Gustavsson, Halmstad Energi och Miljö

Jeanette Hartung, Kretslopp och Vatten, Göteborg

Fredrik Holmer, Renhållningen Kristianstad

Peter Grönholm, Vakin, Umeå

Josefin Pucher, SÖRAB

Sabina Sparr, Nodava, Orsa

Peter Tham, Gästrike återvinnare, Gävle

Ludvig Eriksson, Vafab Miljö kommunalförbund, Västerås

Anna-Karin Falkenström, NSR, Helsingborg

Anders Almqvist, Sysav

Joakim Björklund, Östersunds kommun

Patrik Kandell, Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö

Malin Stare Lins, Stockholm Vatten och Avfall

Andreas Svernedal, Kretslopp Sydost, Kalmar


Skriv ut: