Om oss

Verksamhetsgrupp Insamling farligt avfall

Syftet med verksamhetsgruppen är att verka för erfarenhetsutbyte och utveckling inom farligt avfall-insamlingen i Sverige. Verksamhetsgruppens mål är att sprida information om säker hantering vid insamling av farligt avfall, både på återvinningscentraler och fastighets- och kvartersnära. Gruppen har även som mål att utveckla och förbättra hanteringen, och föra dialog med berörda externa aktörer och myndigheter. 

Verksamhetsgruppens inriktning

Om du har frågor kring verksamhetsgruppens arbete eller vill delta i gruppens arbete, kontakta Camilla Nilsson.

Senast uppdaterad - 2022-08-18

Camilla Nilsson

KONTAKT

Camilla Nilsson

Rådgivare för ÅVC, återbruk på ÅVC, insamling av farligt avfall och elavfall