Om oss

Verksamhetsgrupp Rötning

Syftet med verksamhetsgruppen är att verka för erfarenhetsutbyte och utveckling inom biogas- och biogödselproduktion inkluderat förbehandling av matavfall. Utveckling sker till exempel genom att driva projekt för att främja förbättrad drift, ökad produktion och lägre produktionskostnad.

Verksamhetsgruppen strävar efter att leverera konkreta resultat såsom checklistor och mallar som kan vara till hjälp för bland annat förbättrad drift. Även projekt i syfte att förbättra kvaliteten på biogödsel hanteras inom gruppen. Arbetsmiljöfrågor utgör en viktig del av verksamhetsgruppens ansvarsområde och målsättningen är att kontinuerligt förbättra arbetsmiljön för personalen på anläggningarna och jobba för att de erbjuds en säker och trivsam miljö.

Verksamhetsgruppen utgör expertgrupp inom området förbehandling, rötning och biogödsel och jobbar på uppdrag av arbetsgruppen för biologisk återvinning med att bereda viktiga frågeställningar. Arbetet inom verksamhetsgruppen är av intern karaktär med fokus på operativa frågor så som driftsfrågor. Verksamhetsgruppen har också ansvar för att koordinera nätverket för processingenjörer samt nätverket för driftstekniker.

Om du har frågor kring gruppens arbete eller vill delta i gruppens arbete, kontakta Linn Andersson.

Senast uppdaterad - 2022-10-17

Linn Andersson

KONTAKT

Linn Andersson

Rådgivare för biologisk återvinning och samordnare för biokolfrågor