Om oss

Valberedning

Valberedningen består av sju ledamöter. I valberedningens instruktion står bland annat att man ska ”sträva efter att styrelsens sammansättning speglar föreningens medlemmar i vad avser deras organisationsstruktur, storlek och geografiska fördelning samt sträva efter en så jämn könsfördelning som möjligt”. Årsmötet beslutar om vilka ledamöter som ska ingå i valberedningen.

Ledamöter

Christer Akej (M), Österlens kommunala renhållning, Simrishamn, sammankallande

Ebba Östlin (S), Botkyrka

Helena Stenberg (S), Piteå,

Alicja Kapica (M), Sundsvall

Alexander Brobäck Nyrén, Tekniska Verken i Kiruna AB

Elisabeth Johansson, Vakin, Umeå

Jan Mattsson, Kristinehamn

Senast uppdaterad - 2022-06-28