Om oss

Valberedning

Valberedningen består av sju ledamöter. I valberedningens instruktion står bland annat att man ska ”sträva efter att styrelsens sammansättning speglar föreningens medlemmar i vad avser deras organisationsstruktur, storlek och geografiska fördelning samt sträva efter en så jämn könsfördelning som möjligt”. Årsmötet beslutar om vilka ledamöter som ska ingå i valberedningen.

Ledamöter

Christer Akej (M), Simrishamn, sammankallande

Alexander Brobäck Nyrén, Tekniska Verken i Kiruna AB

Mette Holst, SRV återvinning AB, Huddinge    

Alicja Kapica (M), Sundsvall

Ronny Löfquist (S), Hylte    

Jan Mattsson, Kristinehamns kommun

Carina Sammeli (S), Luleå    

Senast uppdaterad - 2023-06-12