Om oss

Kommunikation

Kommunikation är ett viktigt verktyg för att driva avfallsfrågorna i samhället. Avfall Sverige ska vara medias naturliga kontaktyta i olika avfallsfrågor och idag bygger många inslag i media på faktainsamling hos Avfall Sverige. Media kontaktas också proaktivt, till exempel genom personliga besök och ett riktat nyhetsbrev som belyser aktuella avfallsfrågor. Under 2021 distribuerade Avfall Sverige 11 pressmeddelanden. Under 2021 publicerades 8 debattartiklar och repliker, i flera fall tillsammans med andra aktörer.

Kommunikation med fokus på förebyggande

De övergripande målen med Avfall Sveriges gemensamma kommunikation, som bedrivs i samverkan med medlemmarna, är ökad kännedom om svensk avfallshantering och om kommunernas roll.

Under 2021 var fokus på att inspirera till förebyggande och att minska sitt avfall. Detta gjorde vi bland annat genom att fortsätta med Miljönär-kampanjen som Avfall Sverige drivit sedan 2015, och genom att lyfta osynligt avfall, alltså det avfall som uppstår under produktion av produkter.

Avfall Sverige är sedan 2009 nationellt ansvarig för EU-projektet ”Europa minskar avfallet”(European Week for Waste Reduction, EWWR) som arrangerades för trettonde året i rad 2021. Projektet går ut på att deltagande länder, under en och samma vecka, ska lyfta frågan om att förebygga avfallet på olika sätt. Varje år har ett specifikt tema och temat 2021 var hållbara samhällen.

Gemensamt nordiskt skyltsystem

Den 1 juli 2020 lanserade Avfall Sverige ett nytt gemensamt skyltsystem för avfallssortering. De nya skyltarna ska göra det enkelt för alla att sortera rätt. Målet är ökad återvinning och ökade möjligheter att nå en cirkulär ekonomi. Det nya systemet är utvecklat i samarbete med Avfall Sveriges systerorganisationer i de nordiska länderna. Under 2021 bildades den nordiska föreningen EUpicto för att fortsätta utvecklingen av det gemensamma skyltsystemet. Också EU-kommissionen har visat intresse för systemet, där pågår diskussioner.

Tidning och nyhetsbrev

Avfall och Miljö är branschtidningen för alla som arbetar med avfallshantering och återvinning. Tidningen kommer ut med fem nummer per år, upplaga 2 200 exemplar. Tidningen finns också i en digital version på webbplatsen.

Under 2021 gav Avfall Sverige ut 22 nyhetsbrev. Nyhetsbreven ges ut vid behov.

Både tidning och nyhetsbrev går att prenumerera på också för icke-medlemmar.

Senast uppdaterad - 2022-06-28