Om oss

Revisorer

Avfall Sveriges revision består av en förtroendevald revisor samt en auktoriserad revisor samt ersättare för dem. VD och administrativ chef adjungeras till möten i revisionen. Revisionen sammanträder två gånger under året, varav det ena mötet är slutrevision.

Ledamöter

Bo Jonsson (C), Västervik Miljö och Energi

Erik Mauritzson, aukt. revisor, EY

Ersättare

Marie Johansson (S), Gislaved

Thomas Hallberg, aukt. revisor, EY

Senast uppdaterad - 2022-06-28