Om oss

Revisorer

Avfall Sveriges revision består av en förtroendevald revisor samt en auktoriserad revisor samt ersättare för dem. VD och administrativ chef adjungeras till möten i revisionen. Revisionen sammanträder två gånger under året, varav det ena mötet är slutrevision.

Ledamöter

Marie Johansson (S), Gislaved

Erik Mauritzson, aukt. revisor, EY

Ersättare

Pia Almström (M), Kävlinge    

Thomas Hallberg, aukt. revisor, EY

Senast uppdaterad - 2023-06-12