Om oss

Utveckling

Avfall Sverige bedriver utvecklingsverksamhet inom hela avfallsområdet. Detta sker genom utvecklingssatsningen. Syftet med Avfall Sveriges utvecklingssatsning är att genom samordnade insatser främja medlemmarnas verksamhetsutveckling för en miljösäker och långsiktigt hållbar avfallshantering. Med utgångspunkt i att stödja Avfall Sveriges ändamål, vision och långsiktiga mål, är de övergripande målen att ta fram:

Läs mer om Avfall Sveriges utvecklingsarbete

Senast uppdaterad - 2022-08-16