Om oss

75 år av utveckling!

År 1947 startade det som med tiden skulle utvecklas till branschorganisationen Avfall Sverige, när nio kommuner bildade Sydsveriges Renhållningsverksförening. Femton år senare omvandlades organisationen till en riksorganisation för kommunernas avfallshantering: Svenska Renhållningsverksföreningen, RVF. Sedan 2007 heter vi Avfall Sverige.

Jubileumsskrift

2022 fyllde alltså Avfall Sverige 75. I ett trekvarts sekel har Avfall Sverige utvecklat, utbildat, fajtats, samtalat och samverkat för att skapa en bra avfallshantering. I en jubileumsskrift har vi gjort några nedslag hos medlemmar som berättar hur det gick till, men vi får också se vad som väntar framöver.

Läs jubileumsskriften

Jubileumsskrift 2022

Från soptipp till cirkulär ekonomi

Jubileumsskrift 2022

Senast uppdaterad - 2023-08-15