Om oss

Verksamhetsgrupp Lakvatten

Avfall Sveriges verksamhetsgrupp för lakvatten fungerar bland annat som styrgrupp för lakvattennätverket. En viktig målsättning för gruppen är även att vara drivande i och initiera allmännyttiga lakvattenprojekt inom områden där det finns behov av att öka kunskapen i branschen.

Verksamhetsgruppens inriktningar är att

Verksamhetsgruppen är öppen för alla avfallsanläggningar och kommuner som driver en avfallsanläggning med deponering eller som har deponerat avfall och som också är medlem i Avfall Sverige. Gruppen verkar för teknikutveckling, utbildning och erfarenhetsutbyte samt för att bistå politiker och andra beslutsfattare med fakta och underlag för beslut inom lakvattenområdet.

Arbetar du på en avfallsanläggning som deponerar avfall eller har deponerat avfall och som också är medlem i Avfall Sverige? Vill du arbeta aktivt i verksamhetsgruppen för lakvatten? Kontakta då Fredrika Stranne.

Lakvattennätverket

Om du arbetar med eller är intresserad av olika former av mer eller mindre förorenade vatten som uppstår från på en avfalls- eller sorteringsanläggning kanske lakvattennätverket är något för dig. Du kanske även arbetar med driften av olika behandlingssystem och vill dela dina frågor och erfarenheter. Mer info hittar du här.

Senast uppdaterad - 2022-08-17

Fredrika Stranne

KONTAKT

Fredrika Stranne

Rådgivare för deponerings- och avfallsanläggningar