Om oss

Användarrådet Avfall Web

Användarrådet medverkar till att utveckla och underhålla Avfall Web utifrån kommunanvändarnas behov. Det innebär bland annat att se över indatadefinitioner, nyckeltal, värderingsgränser och rapporter. Användarrådet består av representanter från regionala nätverk och fungerar som en länk mellan användarna lokalt och systemadministratören för Avfall Web.

Läs mer om Avfall Web

Verksamhetsgruppens inriktning

Om du har frågor kring Användarrådets arbete eller vill delta i gruppens arbete, kontakta Jenny Westin.

Senast uppdaterad - 2022-08-23

Jenny Westin

KONTAKT

Jenny Westin

Statistikansvarig. Senior rådgivare för avfallstaxor, upphandling och enskilda avlopp