Om oss

Arbetsgrupper för olika verksamhetsområden

Avfall Sveriges breda verksamhetsområde speglas i arbetsgrupper där representanter för medlemmarna, främst kommuner, deltar. Kansliets rådgivare, som är specialister inom olika områden, deltar i respektive grupp. Varje arbetsgrupp kan också ha en eller flera verksamhetsgrupper, som arbetar med ett specifikt område. Arbetsgrupperna är en viktig länk mellan medlemmarna och kansliet, men även mellan medlemmarna. 

I arbetsgrupperna biologisk återvinning, avfallsanläggningar och energiåtervinning deltar medlemmar från anläggningar. I de övriga arbetsgrupperna deltar 15-20 kommunmedlemmar per grupp som, i så stor utsträckning som möjligt, ska spegla mångfalden av kommuner i Sverige vad gäller avfallshantering och geografi.

Kurser, temadagar, utvecklingsprojekt och kunskapsöverföring är resultatet av arbetsgruppernas arbete. I arbetsgrupperna är det också viktigt att förankra Avfall Sveriges ståndpunkter i olika frågor.

Arbetsgrupperna behandlar aktuella frågor och remisser, driver projekt och är också involverade i utbildningsverksamheten och utvecklingsarbetet. Andra viktiga frågor för arbetsgrupperna är kommunikation, arbetsmiljö, statistik och benchmarking genom Avfall Web, Avfall Sveriges webbaserade system.

Samordning och samverkan mellan arbetsgrupper är viktigt i frågor som berör flera områden.

Avfall Sverige har åtta arbetsgrupper

Tre arbetsgrupper ansvarar för övergripande frågor:

Två arbetsgrupper har hand om frågor som rör insamling:

Tre arbetsgrupper ansvarar för frågor som rör behandling av avfall:

Engagerade medlemmar som aktivt vill bidra med sin kunskap och erfarenhet välkomnas att bidra. Om det för tillfället inte finns plats i arbetsgrupper, kan det finnas möjlighet att delta i arbetsgruppernas verksamhetsgrupper eller i Avfall Sveriges övriga nätverk. Kontakta Avfall Sveriges rådgivare för mer information.

Senast uppdaterad - 2024-03-04