Om oss

Arbetsgrupper för olika verksamhetsområden

Avfall Sveriges breda verksamhetsområde speglas i arbetsgrupper där representanter för medlemmarna, främst kommuner, deltar. Kansliets rådgivare, som är specialister inom olika områden, deltar i respektive grupp. Varje arbetsgrupp kan också ha en eller flera verksamhetsgrupper, som arbetar med ett specifikt område. Arbetsgrupperna är en viktig länk mellan medlemmarna och kansliet, men även mellan medlemmarna. Alla medlemmar har möjlighet att följa arbetsgruppernas verksamhet genom speciella följarbrev, ett för varje arbetsgrupp. 

I arbetsgrupperna biologisk återvinning, avfallsanläggningar och energiåtervinning deltar medlemmar från anläggningar. I de övriga arbetsgrupperna deltar 15-20 kommunmedlemmar per grupp som, i så stor utsträckning som möjligt, ska spegla mångfalden av kommuner i Sverige vad gäller avfallshantering och geografi.

Kurser, temadagar, utvecklingsprojekt och kunskapsöverföring är resultatet av arbetsgruppernas arbete. I arbetsgrupperna är det också viktigt att förankra Avfall Sveriges ståndpunkter i olika frågor.

Arbetsgrupperna behandlar aktuella frågor och remisser, driver projekt och är också involverade i utbildningsverksamheten och utvecklingsarbetet. Andra viktiga frågor för arbetsgrupperna är kommunikation, arbetsmiljö, statistik och benchmarking genom Avfall Web, Avfall Sveriges webbaserade system.

Samordning och samverkan mellan arbetsgrupper är viktigt i frågor som berör flera områden.

Avfall Sverige har åtta arbetsgrupper

Tre arbetsgrupper ansvarar för övergripande frågor:

Två arbetsgrupper har hand om frågor som rör insamling:

Tre arbetsgrupper ansvarar för frågor som rör behandling av avfall:

Engagerade medlemmar som aktivt vill bidra med sin kunskap och erfarenhet välkomnas att bidra. Om det för tillfället inte finns plats i arbetsgrupper, kan det finnas möjlighet att delta i arbetsgruppernas verksamhetsgrupper eller i Avfall Sveriges övriga nätverk. Kontakta Avfall Sveriges rådgivare för mer information.

Senast uppdaterad - 2022-09-05