Nya ordföranden och giftfritt breddas

Fyra av Avfall Sveriges arbetsgrupper får ny ledning. Dessutom betonas vikten av att giftfria kretslopp ska ta plats inom alla områden, varför den särskilda arbetsgruppen kring dessa frågor avvecklas.

De frågor som arbetsgruppen Giftfria kretslopp jobbat med kommer framöver att hanteras i flera andra arbetsgrupper, något som de i praktiken gjort sedan en tid. Det stöder det helhetstänkande som Avfall Sverige vill uppmuntra till.

De personer, som ingår i den nuvarande arbetsgruppen för Giftfria kretslopp kommer att erbjudas plats i andra grupper.

De nya ordförandena är:
Förebyggande: Cecilia Holmblad, NSR, Helsingborg
Kommunalt ansvar: Thomas Nylund, Gästrike återvinnare
Kommunikation: Gunilla Carlsson, Sysav, Malmö
Återvinningscentraler: Peter Nyström, Stockholm Vatten och Avfall

 

Arbetsgrupper för olika verksamhetsområden

Avfall Sveriges breda verksamhetsområde speglas i arbetsgrupper där representanter för medlemmarna, främst kommuner, deltar. Kansliets rådgivare, som är specialister inom olika områden, deltar i respektive grupp. Varje arbetsgrupp kan också ha en eller flera verksamhetsgrupper, som arbetar med ett specifikt område. Arbetsgrupperna är en viktig länk mellan medlemmarna och kansliet, men även mellan medlemmarna. Alla medlemmar har möjlighet att följa arbetsgruppernas verksamhet genom speciella följarbrev, ett för varje arbetsgrupp.

Kurser, temadagar, utvecklingsprojekt och kunskapsöverföring är resultatet av arbetsgruppernas arbete. I arbetsgrupperna är det också viktigt att förankra Avfall Sveriges ståndpunkter i olika frågor.

Arbetsgrupperna behandlar aktuella frågor och remisser, driver projekt och är också involverade i utbildningsverksamheten och utvecklingsarbetet. Andra viktiga frågor för arbetsgrupperna är kommunikation, arbetsmiljö, statistik och benchmarking genom Avfall Web, Avfall Sveriges webbaserade system.

Samordning och samverkan mellan arbetsgrupper är viktigt i frågor som berör flera områden.  

Avfall Sverige har åtta arbetsgrupper:

Fyra arbetsgrupper ansvarar för övergripande frågor:

Två arbetsgrupper har hand om frågor som rör insamling:

Tre arbetsgrupper ansvarar för frågor som rör behandling av avfall:


Skriv ut: