Kommunikation

Arbetsgruppens huvudinriktning är att arbeta med och verka för omvärldsbevakning och erfarenhetsutbyte med koppling till hur kommunerna arbetar med kommunikationsfrågor. Gruppen ska även driva Avfall Sveriges kommunikationskampanjer samt utveckla moderna, kundanpassade kommunikationskanaler utifrån mål och syfte. Arbetsgruppen ger också stöd till Avfall Sveriges andra arbetsgrupper genom att starta projekt och ge input till arbetsgrupper som arbetar med frågor som har anknytning till kommunikation. 

Ordförande i arbetsgruppen är Gunilla Carlsson, Sysav, Malmö, Magdalena Östling, Stockholm Vatten och Avfall, är vice ordförande och Anna-Carin Gripwall, Avfall Sverige, är sekreterare.

Prioriterade frågor 2019:

  • Kommunikationsstöd och verktyg till medlemmarna i frågor inom avfallshanteringen
  • Arbete med beteendepåverkan
  • Digital kommunikation utifrån kundnytta

Nätverk:

  • Skolinformatörerna
  • Kundtjänst

Gunilla Carlsson, Sysav, Malmö, ordförande

Magdalena Östling, Stockholm Vatten och Avfall, vice ordförande

Anna-Carin Gripwall, Avfall Sverige, sekreterare

Johan Englund, Gästrike återvinnare, Gävle

Anna-Lena Fomin, Vakin, Umeå

Linda Genander, Tekniska Verken i Linköping

Håkan Gustafsson, Örebro kommun

Eva Favaro, Vafab Miljö kommunalförbund, Västerås

Mimmi Lagergren, Renova, Göteborg

Agneta Lantto Forsgren, Skellefteå kommun

Gunnar Lidén, Söderhamn Nära

Christina Rydholm, VA SYD, Malmö

Helena Wall, Kretslopp och vatten, Göteborg

Beatrice Tjärnhell, Sörab

Ulrika Bergström, KSRR


Skriv ut: