Kommunikation

Arbetsgruppens huvudinriktning är att arbeta med och verka för omvärldsbevakning och erfarenhetsutbyte med koppling till hur kommunerna arbetar med kommunikationsfrågor. Gruppen ska även driva Avfall Sveriges kommunikationskampanjer samt utveckla moderna, kundanpassade kommunikationskanaler utifrån mål och syfte. Arbetsgruppen ger också stöd till Avfall Sveriges andra arbetsgrupper genom att starta projekt och ge input till arbetsgrupper som arbetar med frågor som har anknytning till kommunikation. 

Prioriterade frågor 2021:

  • Kommunikationsstöd och verktyg till medlemmarna i frågor inom avfallshanteringen
  • Arbete med beteendepåverkan
  • Digital kommunikation utifrån kundnytta

Verksamhetsgrupp

  • Public Affairs

Nätverk:

  • Skolinformatörerna
  • Kundtjänst

Ny verksamhetsgrupp

Arbetsgruppen har en ny verksamhetsgrupp: Public Affairs. Gunilla Carlsson på Sysav och Avfall Sveriges nya rådgivare samhällskontakter, Katarina Sundberg, drar i gång denna. Alla som arbetar med påverkansarbete och samhällskontakter är välkomna att skicka en intresseanmälan till Gunilla Carlsson, gunilla.carlsson@sysav.se.

Johan Englund, Gästrike återvinnare, ordförande
Magdalena Östling, Stockholm Vatten och Avfall, vice ordförande
Anna-Carin Gripwall, Avfall Sverige, sekreterare
Elisabeth Bargel, Rambo
Anna Annerås, Sysav, Malmö
Eva Favaro, Vafab Miljö Kommunalförbund, Västerås
Anna-Lena Fomin, VAKIN, Umeå
Linda Genander, Tekniska Verken i Linköping
Christoffer Henriksson, Karlstad kommun
Mimmi Lagergren, Renova, Göteborg
Gunnar Lidén, Söderhamn nära
Christina Rydholm, VA Syd, Malmö
Beatrice Tjernhell, Sörab
Helena Wall, Kretslopp och vatten, Göteborg


Skriv ut: