Kommunikation

Prioriterade frågor 2018:

  • Kommunikationsstöd till medlemmarna i frågor inom avfallshanteringen
  • Hur arbetar vi med beteendepåverkan
  • Gemensam kommunikation i kampanjform

Nätverk:

  • Skolinformatörerna

Medlemmar i arbetsgruppen:

Gunilla Carlsson, Sysav, Malmö, ordförande

Anna-Carin Gripwall, Avfall Sverige, sekreterare

Sofia Agertoft, Rambo, Lysekil

Jenny Back, Nodava – Norra Dalarna Vatten & Avfall

Gunilla Carlsson, Sysav, Malmö

Johan Englund, Gästrike återvinnare, Gävle

Anna-Lena Fomin, Vakin, Umeå

Linda Genander, Tekniska Verken i Linköping

Håkan Gustafsson, Örebro kommun

Eva Favaro, Vafab Miljö kommunalförbund, Västerås

Mimmi Lagergren, Renova, Göteborg

Agneta Lantto Forsgren, Skellefteå kommun

Gunnar Lidén, Söderhamn Nära

Maja Lund, Växjö kommun

Christina Rydholm, VA Syd, Malmö

Helena Wall, Kretslopp och vatten, Göteborg

Magdalena Östling, Stockholm Vatten och Avfall

Beatrice Tjärnhell, Sörab


Skriv ut: