Kommunikation

Prioriterade frågor 2019:

  • Kommunikationsstöd och verktyg till medlemmarna i frågor inom avfallshanteringen
  • Arbete med beteendepåverkan
  • Digital kommunikation utifrån kundnytta

Nätverk:

  • Skolinformatörerna

Medlemmar i arbetsgruppen:

Gunilla Carlsson, Sysav, Malmö, ordförande

Anna-Carin Gripwall, Avfall Sverige, sekreterare

Sofia Agertoft, Rambo, Lysekil

Jenny Back, Nodava – Norra Dalarna Vatten & Avfall

Gunilla Carlsson, Sysav, Malmö

Johan Englund, Gästrike återvinnare, Gävle

Anna-Lena Fomin, Vakin, Umeå

Linda Genander, Tekniska Verken i Linköping

Håkan Gustafsson, Örebro kommun

Eva Favaro, Vafab Miljö kommunalförbund, Västerås

Mimmi Lagergren, Renova, Göteborg

Agneta Lantto Forsgren, Skellefteå kommun

Gunnar Lidén, Söderhamn Nära

Maja Lund, Växjö kommun

Christina Rydholm, VA Syd, Malmö

Helena Wall, Kretslopp och vatten, Göteborg

Magdalena Östling, Stockholm Vatten och Avfall

Beatrice Tjärnhell, Sörab


Skriv ut: