Om oss

Kommunikation

Arbetsgruppens huvudinriktning är att arbeta med och verka för omvärldsbevakning och erfarenhetsutbyte med koppling till hur kommunerna arbetar med kommunikationsfrågor. Gruppen ska även arbeta för att öka förståelsen för att avfallshantering är en viktig och grundläggande del för att nå ett hållbart samhälle och för att nå uppställda miljö- och klimatmål.

Arbetsgruppen ger också stöd till Avfall Sveriges andra arbetsgrupper genom att starta projekt och ge input till arbetsgrupper som arbetar med frågor som har anknytning till kommunikation. 

Prioriterade frågor 2022

  • Kommunikationsstöd och verktyg till medlemmarna i verksamhetsfrågor inom avfallshanteringen
  • Arbete med beteendepåverkan
  • Digital kommunikation utifrån kundnytta

Verksamhetsgrupp

  • Public Affairs

Nätverk

  • Skolinformatörerna
  • Kundtjänst

Ny verksamhetsgrupp

Arbetsgruppen har en ny verksamhetsgrupp: Public Affairs. Gunilla Carlsson på Sysav och Avfall Sveriges nya rådgivare samhällskontakter, Katarina Sundberg, drar i gång denna. Alla som arbetar med påverkansarbete och samhällskontakter är välkomna att skicka en intresseanmälan till Gunilla Carlsson, gunilla.carlsson@sysav.se.

Anna Carin Gripwall

KONTAKT

Anna-Carin Gripwall

Kommunikationschef