Kommunikation

Arbetsgruppens huvudinriktning är att arbeta med och verka för omvärldsbevakning och erfarenhetsutbyte med koppling till hur kommunerna arbetar med kommunikationsfrågor. Gruppen ska även driva Avfall Sveriges kommunikationskampanjer samt utveckla moderna, kundanpassade kommunikationskanaler utifrån mål och syfte. Arbetsgruppen ger också stöd till Avfall Sveriges andra arbetsgrupper genom att starta projekt och ge input till arbetsgrupper som arbetar med frågor som har anknytning till kommunikation. 

Prioriterade frågor 2019:

  • Kommunikationsstöd och verktyg till medlemmarna i frågor inom avfallshanteringen
  • Arbete med beteendepåverkan
  • Digital kommunikation utifrån kundnytta

Nätverk:

  • Skolinformatörerna
  • Kundtjänst

Ny verksamhetsgrupp

Arbetsgruppen har en ny verksamhetsgrupp: Public Affairs. Gunilla Carlsson på Sysav och Avfall Sveriges nya rådgivare samhällskontakter, Katarina Sundberg, drar i gång denna. Alla som arbetar med påverkansarbete och samhällskontakter är välkomna att skicka en intresseanmälan till Gunilla Carlsson, gunilla.carlsson@sysav.se.

Håkan Gustafsson, Örebro kommun, ordförande

Magdalena Östling, Stockholm Vatten och Avfall, vice ordförande

Anna-Carin Gripwall, Avfall Sverige, sekreterare

Gunilla Carlsson, Sysav, Malmö

Johan Englund, Gästrike återvinnare, Gävle

Anna-Lena Fomin, Vakin, Umeå

Linda Genander, Tekniska Verken i Linköping

Eva Favaro, Vafab Miljö kommunalförbund, Västerås

Mimmi Lagergren, Renova, Göteborg

Gunnar Lidén, Söderhamn Nära

Christina Rydholm, VA SYD, Malmö

Helena Wall, Kretslopp och vatten, Göteborg

Beatrice Tjärnhell, Sörab

Malin Liss Lundeberg, Dala Vatten & Avfall


Skriv ut: