Två kurser för ÅVC-personal nu validerade

Nu har Avfall Sverige tagit ytterligare ett steg för att kvalitetssäkra sina utbildningar.

Ingen studieresa till IFAT-mässan i München 2022

Denna gång blir det ingen studieresa arrangerad av Avfall Sverige till den stora avfallsmässan IFAT i München.

Välkommen handlingsplan, men få nyheter

Sverige har fått sin första handlingsplan för plast. Att regeringen nu tar ett samlat grepp om plastfrågan är lovande, men det behövs vassare krav på producenterna, menar Avfall Sverige.

Handbok ska plastbanta soppåsen

I ett unikt dokument presenterar energibolag, kommuner och fastighetsägare tips och råd för hur de gemensamt kan bidra till ökad utsortering av plast till materialåtervinning, men också till minskad konsumtion.

Inspel till nya avfallsdirektivet

Fokusera mer på giftfria kretslopp, på deponiförbud och ställ krav på att produkter fungerar i en cirkulär ekonomi. Det skriver Avfall Sverige i en kommentar till EU:s miljödirektorat, som nu arbetar med den kommande avfallslagstiftningen.

Vattenbaserad färg är inte farligt avfall

Återvinningscentralerna behöver inte förändra insamlingen av vattenbaserad färg men kan behöva ändra sina rutiner för borttransport av farligt gods.

Nytt nummer av Avfall och Miljö: tema Giftfritt

Nu finns ett nytt nummer av tidningen Avfall och Miljö ute! Temat är Giftfritt och vi kan bland annat läsa om Chemsec, ett litet gäng som förändrar världen och om att cirkulera rätt grejer.

Ett nytt nätverk, och ett försvinner

Avfall Sverige har startat ett nytt nätverk för återvinningscentraler. Samtidigt läggs nätverket för de yngre i branschen ned.

Biogastankning

Nytt verktyg för HBK-rapportering av fordonsgas

Nu har verktyget för att rapportera biogasens hållbarhetskriterier till Energimyndigheten uppdaterats för att matcha de ändringar som gjorts i regelverket.

Strategi för bio-CCS – vägen till negativa utsläpp 2045

Idag presenteras en strategi för bio-CCS som ska leda vägen till negativa utsläpp från fjärrvärmesektorn. Ska vi nå nettonollutsläpp av växthusgaser till år 2045 behöver stora mängder biogen koldioxid avskiljas och med rätt förutsättningar är det är fullt möjligt.


Skriv ut:

Datum