Om oss

Nätverk ÅVC

Återvinningscentralen är en varierad arbetsplats med flera olika lagstiftningar, fraktioner och moment – allt från farligt avfall, hot, våld och containrar till kundbemötande, nya fraktioner och nya lagkrav. I ÅVC-nätverket samlas arbetsledare, chefer och andra ansvariga och diskuterar allt inom återvinningscentralens verksamhet.

Nätverket är nystartat sedan år 2022 men siktar just nu på en träff per år och är ej att förväxla med Facebook-gruppen för ÅVC-personal.

Kontakta Camilla Nilsson på kansliet om du är intresserad av att delta i nätverket.

Senast uppdaterad - 2024-03-19

Camilla Nilsson

KONTAKT

Camilla Nilsson

Rådgivare för ÅVC, återbruk på ÅVC, insamling av farligt avfall och elavfall