Om oss

Slamnätverket

Slamnätverket riktar sig till alla som är arbetar med små enskilda avlopp. Det tar upp frågor kring omhändertagande, behandling och avsättning, tömning, kretsloppslösningar, arbetsmiljöfrågor med mera. Två träffar per. Träffarna genomförs i samarbete med VA-guidens kretsloppsnätverk. 

Vill du vara med i nätverket, kontakta Jenny Westin. 

Senast uppdaterad - 2024-03-19

Jenny Westin

KONTAKT

Jenny Westin

Statistikansvarig. Senior rådgivare för avfallstaxor, upphandling och enskilda avlopp