Om oss

Nätverk om avfall i fysisk planering

Nytt, brett nätverk som riktar sig till personer som arbetar med frågan om plats för avfall och förebyggande i fysisk planering: avfallsingenjörer, strateger, bygglovshandläggare, planarkitekter och miljöinspektörer samt övriga som vill utbyta kunskap och erfarenheter kring frågan. Två träffar per år. 

Nätverken bygger på att man delar med sig av sina egna erfarenheter och diskuterar aktuella och intressanta ämnen och frågeställningar.

Vill du vara med i nätverket, kontakta Andrea Hjärne. 

Senast uppdaterad - 2024-03-19

Andrea Hjarne

KONTAKT

Andrea Hjärne

Senior miljöjurist, rådgivare juridik ang. förebyggande, farligt avfall, miljöprövning, myndighetsutövning m.m.