75 år av utveckling!

År 1947 startade det som med tiden skulle utvecklas till branschorganisationen Avfall Sverige, när nio kommuner bildade Sydsveriges Renhållningsverksförening. Femton år senare omvandlades organisationen till en riksorganisation för kommunernas avfallshantering: Svenska Renhållningsverksföreningen, RVF. Sedan 2007 heter vi Avfall Sverige.

Jubileumsskrift

I år fyller alltså Avfall Sverige 75. I ett trekvarts sekel har Avfall Sverige utvecklat, utbildat, fajtats, samtalat och samverkat för att skapa en bra avfallshantering. I en jubileumsskrift har vi gjort några nedslag hos medlemmar som berättar hur det gick till, men vi får också se vad som väntar framöver.


Skriv ut: