Avfall Sverige – kansli, medlemmar, styrelse

Avfall Sverige företräder medlemmarna – kommuner, kommunalförbund, kommunala bolag och kommunala regionbolag inom avfall och återvinning. Genom medlemmarna representeras hela Sveriges befolkning. I organisationen ingår också, som associerade medlemmar, ett hundratal tillverkare, konsulter och entreprenörer som alla är aktiva inom avfallshantering. 2020 ingick 224 kommunala medlemmar och 140 associerade medlemmar. 

Avfall Sveriges kansli bestod 2020 av 19 medarbetare. Kansliet finns i Malmö och dessutom finns ett representationskontor med två medarbetare i Stockholm. Styrelsen beslutar om kansliets inriktning och arbetet leds av vd.

Avfall Sveriges styrelse består av 18 ledamöter, tio förtroendevalda och åtta tjänstepersoner. Ledamöterna är verksamma inom kommuner, kommunalförbund eller kommunala bolag. Styrelsens sammansättning ska spegla föreningens medlemmar vad avser organisationsstruktur, storlek och geografisk fördelning. Styrelsen ska också ha en så jämn könsfördelning som möjligt. Styrelsen sammanträdde 4 gånger under 2020. 
Vid årsmötet 2020 valdes fyra nya ledamöter in i styrelsen. 


Skriv ut: